Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
Göm menyn

Title:
Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
Author:
Lena Martinsson: Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
053
Pages:
653-658
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lena Martinsson
Title:
Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
References:

Alvesson; Mats (1998): Kritisk organisationsteori. I Barabara Czarniawska (red.); Organisa-tionsteori på svenska. Malmö: Liber.

Braverman; Harry (1977): Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde århundradet; Stockholm: Raben & Sjögren.

de los Reyes; Paulina; (2001): Mångfald och differentiering. Diskurs; olikhet och normbild-ning inom svensk forskning och samhällsdebatt. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.

Laclau; Ernesto & Mouffe; Chantal (1985): Hegemony & socialist Strategy. Towards a Radi-cal Democratic Politics; London & New York: Verso.

Latour; Bruno (1998): Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi; Göteborg: Nerenius & Santérus förlag.

Martinsson; Lena (2005a): √Ąr klass en kategori bland andra? I Olikhetens Paradigm. Red. Paulina de los Reyes & Lena Martinsson. Lund: Studentlitteratur.

Martinsson; Lena; kommer under 2005; Den nödvändiga ledaren.

Martinsson; Lena (2005/2006): Tillsammans. Makt; intersektionalitet och fördelning av ar-bete; Malmö: Liber.

McKenzie; Jon (2001): Perform or Else. From Discipline to Performance; London and New York: Routledge.

Petersson; Magdalena (2003): Identitetsföreställningar. Performance; normativitet och makt ombord på SAS och Air Holiday. Göteborg: Mara.

Tengroth; Stefan (2003): Den myndige medarbetaren. Strategier för ett konstruktivt medarbetarskap; Malmö: Liber.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lena Martinsson
Title:
Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21