Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Göm menyn

Title:
Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Author:
Anna Lundberg: Doktorand vid Tema genus och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
052
Pages:
643-652
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Att djur används i satiriska och parodiska sammanhang är ingenting nytt. Fabeln är en typ av allegorisk satir; en litterär genre med rötter hos bland andra Aisopos där djur får iscensätta människans galenskap. Effekten bygger på det vacklande brottet mellan närhet och distans; mellan det bekanta och Verfremdung. Dessa urgamla litterära grepp får nytt feministiskt liv när komikerparet Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson använder sig av Donna Haraways kända figur; orangutangehonan Koko i en absurd sketch om plastikoperationer; skönhetstävlingar och välgörenhetsarbete. Åsa & Gertruds komiska sketcher sändes på regelbunden basis i det feministiska radiomagasinet Freja! och dess föregångare Radio Ellen i P1 mellan 1994 och 2000. Med utgångspunkt i sketchen om hur orangutanghonan Koko vinner tävlingen Miss inre skönhet skall jag diskutera hur komik och feministisk kritik tar sig uttryck i detta korta stycke; och vilken roll användandet av djur som tema spelar i relation till skrattet och den feministiska kritiska agendan.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Lundberg
Title:
Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
References:

Bachtin; Michail (1986): Rabelais och skrattets historia. Fran?ois Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen; Anthropos:Gråbo.


Colebrook; Claire(2004) Irony; Routledge:London.


Deleuze; Gilles (1969): The Logic of Sense; Colombia University Press: New York.


Ellmann; Mary (1968): Thinking about Women; London.


Haraway; Donna (1991): Simians; Cyborgs; and Women. The reinvention of Nature; Free As-sociation Books: London.


Lilja; Eva (1991): Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkessons poesi; Daidalos:Göteborg.


Snodgrass; Mary Ellen (1996): Encyclopedia of Satirical Literature; Abc-Clio: Santa Barbara.


Svahn; Margareta (1999): Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen; Carlssons: Stock-holm.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Lundberg
Title:
Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21