Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Att haka fast vid nÄgot: Om mÀn och skilsmÀssorelaterade livskriser
Göm menyn

Title:
Att haka fast vid nÄgot: Om mÀn och skilsmÀssorelaterade livskriser
Author:
Anna Ljung-Hagborg: Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet / Inst. För språk och kultur, Södertörns högskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
051
Pages:
633-642
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Hur kan vi förstĂ„ mĂ€nniskors försök att förankra sig sjĂ€lva i nĂ„got fysiskt; fast och konkret nĂ€r de upplever sina liv som prĂ€glade av kris? Jag vill ta den hĂ€r frĂ„gan som utgĂ„ngspunkt för att diskutera den roll existentialistisk; fenomenologisk teori kan spela i dagens etnologi. Det in-nebĂ€r att jag vill rikta fokus mot hur mĂ€nniskor försöker finna nytt ”fotfĂ€ste” nĂ€r de upplever att den vĂ€rld de tidigare tagit för sjĂ€lvklar har rasat; samt hur kulturella förlagor underlĂ€ttar eller försvĂ„rar dessa strĂ€vanden. Mitt empiriska material bestĂ„r av dels tio djupintervjuer med mĂ€n som har anknytning till mansjourer eller manliga kriscenter; dels en dagbok.

Mitt konferenspaper behandlar tvÄ teman:

För det första kopplingen mellan materiella tillgÄngar och förestÀllningar om vad som utgör en bra eller lycklig familj. Vad betyder egentligen snickrandet pÄ sommarstugan eller renove-randet av vindsvÄningen pÄ ett djupare plan?

För det andra hur mÀnnen i min studie försöker finna förankring i nÄgot fysiskt och konkret nÀr de upplever sig desorienterade eller inte vet hur de ska gÄ vidare med sina liv efter skils-mÀssan eller separationen.

Jag vill (utifrÄn ovan nÀmnda teman) diskutera hur det Àr möjligt att som etnolog förstÄ det materiella i relation till det existentiella.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Ljung-Hagborg
Title:
Att haka fast vid nÄgot: Om mÀn och skilsmÀssorelaterade livskriser
References:

Arendt; Hanna (1998): MÀnniskans villkor: vita activa; Göteborg:Daidalos.

Bengtsson; Margot och Frykman; Jonas (1987): ”Om maskulinitet: Mannen som forsknings-projekt”; Rapport/ delegationen för jĂ€mstĂ€lldhetsforskning: 11; Stockholm: JÄMFO.

Brembeck; Helene (1999): ”Det (post)moderna moderskapet”; i Meurling Birgitta; Lundgren Britta; Lövkrona Inger (red.); Familj och kön. Etnologiska perspektiv; Lund: Studentlit-teratur.

Brockelman; Paul (1980): Existential Phenomenology and the world of ordinary experience; an introduction; Lanham; New York; London: University Press of America.

Connell; Robert (1995): Masculinities; Berkeley: University of California Press.

(2000): The men and the boys; Cambridge: Polity Press.

Ehn; Billy (1996): Ett liv i smĂ€rta. I: Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift; 5: 2; s. 33–41.

Frykman; Jonas (1998): Den ljusnade framtid: skola; social identitet och kulturell mobilitet; Lund: Historiska media.

Del Veccio Good Mary-Jo; Brodwin Paul; Good Byron och Kleinman Arthur (1992) red.: Pain as human experience: An anthropological perspective; Berkeley: University of Cali-fornia Press.

Hagström; Charlotte (1999): Man blir pappa: förÀldraskap och maskulinitet i förÀndring; Lund: Nordic Academic Press

Ljung-Hagborg; Anna (2005): ”Mannen som tappade fotfĂ€stet”; under publicering i RiG: Kulturhistorisk tidskrift.

Jackson; Michel (1995): At home in the world; Durham: Duke University Press.

(1998): Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project; Chi-cago: University of Chicago Press.

(2002): The politics of storytelling: Violence; transgression and intersubjectivity; Köpen-hamn: Museum Tusculanum press.

Kellner; Hansfried och Berger; Peter (1992): “Life-stile engineering: some theoretical reflec-tions”; i Kellner; Hansfried och Heuberger; Frank (red.): Hidden Technocrats: The new Class and new Capitalism; New Brunswick & London: Transaction Publishers; s. 1–22.

Kjellman; Gunilla (1993): Varats oÀndliga tinglighet: en studie om föremÄl som kulturbÀrare; Stockholm: Carlssons.

Kleinman; Arthur; Daas; Vena; Lock; Margret (1997) red. : Social Suffering; Berke-ley:University of California Press.

Kristensson Uggla; Bengt (1994): Kommunikation pÄ bristningsgrÀnsen: en studie i Paul Ri-coeurs projekt; Stockholm: Symposion.

Ljungström; Åsa 1997: Öster om Arlanda: En etnologisk studie av berĂ€ttelser och föremĂ„l I en hemslöjdsinventering; Etnolore 18; Uppsala: Uppsala Universitet.

Merleau-Ponty; Maurice (1997): Kroppens fenomenologi; Göteborg: Daidalos.

Nilsson; Bo (2004): Brottsoffer: offerskapets innebörder och villkor i (o)sÀkerhetens kultur; UmeÄ: Boréa.

Plantin; Lars (2001): MÀn; familjeliv och förÀldraskap; UmeÄ: Boréa.

Sartre; Jean Paul (1986): Varat och Intet: i urval. Göteborg: Korpen

Segal; Lynne (1995): Slow motion; changing masculinities; changing men; New Jersey: Rut-ger University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Ljung-Hagborg
Title:
Att haka fast vid nÄgot: Om mÀn och skilsmÀssorelaterade livskriser
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21