Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser
Göm menyn

Title:
Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser
Author:
Anna Ljung-Hagborg: Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet / Inst. F√∂r språk och kultur, S√∂dert√∂rns h√∂gskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
051
Pages:
633-642
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Hur kan vi f√∂rst√• m√§nniskors f√∂rs√∂k att f√∂rankra sig sj√§lva i n√•got fysiskt; fast och konkret n√§r de upplever sina liv som pr√§glade av kris? Jag vill ta den h√§r fr√•gan som utg√•ngspunkt f√∂r att diskutera den roll existentialistisk; fenomenologisk teori kan spela i dagens etnologi. Det in-neb√§r att jag vill rikta fokus mot hur m√§nniskor f√∂rs√∂ker finna nytt ‚ÄĚfotf√§ste‚ÄĚ n√§r de upplever att den v√§rld de tidigare tagit f√∂r sj√§lvklar har rasat; samt hur kulturella f√∂rlagor underl√§ttar eller f√∂rsv√•rar dessa str√§vanden. Mitt empiriska material best√•r av dels tio djupintervjuer med m√§n som har anknytning till mansjourer eller manliga kriscenter; dels en dagbok.

Mitt konferenspaper behandlar två teman:

För det första kopplingen mellan materiella tillgångar och föreställningar om vad som utgör en bra eller lycklig familj. Vad betyder egentligen snickrandet på sommarstugan eller renove-randet av vindsvåningen på ett djupare plan?

För det andra hur männen i min studie försöker finna förankring i något fysiskt och konkret när de upplever sig desorienterade eller inte vet hur de ska gå vidare med sina liv efter skils-mässan eller separationen.

Jag vill (utifrån ovan nämnda teman) diskutera hur det är möjligt att som etnolog förstå det materiella i relation till det existentiella.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Ljung-Hagborg
Title:
Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser
References:

Arendt; Hanna (1998): Människans villkor: vita activa; Göteborg:Daidalos.


Bengtsson; Margot och Frykman; Jonas (1987): ‚ÄĚOm maskulinitet: Mannen som forsknings-projekt‚ÄĚ; Rapport/ delegationen f√∂r j√§mst√§lldhetsforskning: 11; Stockholm: J√ĄMFO.


Brembeck; Helene (1999): ‚ÄĚDet (post)moderna moderskapet‚ÄĚ; i Meurling Birgitta; Lundgren Britta; L√∂vkrona Inger (red.); Familj och k√∂n. Etnologiska perspektiv; Lund: Studentlit-teratur.


Brockelman; Paul (1980): Existential Phenomenology and the world of ordinary experience; an introduction; Lanham; New York; London: University Press of America.


Connell; Robert (1995): Masculinities; Berkeley: University of California Press.


(2000): The men and the boys; Cambridge: Polity Press.


Ehn; Billy (1996): Ett liv i sm√§rta. I: Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift; 5: 2; s. 33‚Äď41.


Frykman; Jonas (1998): Den ljusnade framtid: skola; social identitet och kulturell mobilitet; Lund: Historiska media.


Del Veccio Good Mary-Jo; Brodwin Paul; Good Byron och Kleinman Arthur (1992) red.: Pain as human experience: An anthropological perspective; Berkeley: University of Cali-fornia Press.


Hagström; Charlotte (1999): Man blir pappa: föräldraskap och maskulinitet i förändring; Lund: Nordic Academic Press


Ljung-Hagborg; Anna (2005): ‚ÄĚMannen som tappade fotf√§stet‚ÄĚ; under publicering i RiG: Kulturhistorisk tidskrift.


Jackson; Michel (1995): At home in the world; Durham: Duke University Press.


(1998): Minima Ethnographica: Intersubjectivity and the Anthropological Project; Chi-cago: University of Chicago Press.


(2002): The politics of storytelling: Violence; transgression and intersubjectivity; Köpen-hamn: Museum Tusculanum press.


Kellner; Hansfried och Berger; Peter (1992): ‚ÄúLife-stile engineering: some theoretical reflec-tions‚ÄĚ; i Kellner; Hansfried och Heuberger; Frank (red.): Hidden Technocrats: The new Class and new Capitalism; New Brunswick & London: Transaction Publishers; s. 1‚Äď22.


Kjellman; Gunilla (1993): Varats oändliga tinglighet: en studie om föremål som kulturbärare; Stockholm: Carlssons.


Kleinman; Arthur; Daas; Vena; Lock; Margret (1997) red. : Social Suffering; Berke-ley:University of California Press.


Kristensson Uggla; Bengt (1994): Kommunikation på bristningsgränsen: en studie i Paul Ri-coeurs projekt; Stockholm: Symposion.


Ljungstr√∂m; √Ösa 1997: √Ėster om Arlanda: En etnologisk studie av ber√§ttelser och f√∂rem√•l I en hemsl√∂jdsinventering; Etnolore 18; Uppsala: Uppsala Universitet.


Merleau-Ponty; Maurice (1997): Kroppens fenomenologi; Göteborg: Daidalos.


Nilsson; Bo (2004): Brottsoffer: offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur; Umeå: Boréa.


Plantin; Lars (2001): Män; familjeliv och föräldraskap; Umeå: Boréa.


Sartre; Jean Paul (1986): Varat och Intet: i urval. Göteborg: Korpen


Segal; Lynne (1995): Slow motion; changing masculinities; changing men; New Jersey: Rut-ger University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Ljung-Hagborg
Title:
Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21