Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
Göm menyn

Title:
Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
Author:
Fredrik Lindstrand: Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lÀrande, LÀrarhögskolan i Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
050
Pages:
619-631
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I denna artikel ges en översiktlig presentation av ett pÄgÄende forskningsprojekt kring ungdomars arbete och berÀttande med icke-fiktiv film. Projektet berör frÄgor kring representation; identitet; makt och lÀrande i relation till arbetet med egna filmer.

Jag intresserar mig sÀrskilt för hur ungdomarna arbetar med olika semiotiska; sociala och kulturella resurser i gestaltandet av sig sjÀlva och sin(a) omvÀrld(ar) i filmerna. I artikeln visas bland annat exempel pÄ hur reklamfilm anvÀnds som en sÄdan resurs; och hur man anvÀnder och omarbetar det ursprungliga innehÄllet i det som refereras till; för att pÄ sÄ sÀtt skapa utrymme för; och uttryck Ät; den egna identiteten. PÄ motsvarande sÀtt ger jag exempel pÄ hur frÄgor kring makt blir aktuella bÄde i arbetsprocessen och i de fÀrdiga filmerna. Jag anvÀnder mig hÀr av begreppet intertextualitet för att tala om detta.

Relationen mellan makt och representation pekar pÄ betydelsen av medvetenhet kring hur vi förhÄller oss till bilden och andra kommunikationsformer i vardagslivet. Den rörliga bilden bygger samtidigt pÄ vÀl inarbetade konventioner som vi vanligen Àr sÄ förtrogna med att vi ser igenom dem utan att ens uppmÀrksamma att de finns dÀr. Eget arbete med film erbjuder en möjlighet att fÄ inblick i filmsprÄkets konstruerade natur och dÀrmed öka förutsÀttningarna för ett kritiskt förhÄllningssÀtt. Begreppen remediering; transparens och omedelbarhet prövas hÀr som ett sÀtt att nÀrma sig detta.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fredrik Lindstrand
Title:
Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
References:

Banks; Marcus (2001): Visual Methods in Social Research; London: SAGE Publications.


Banks; Marcus & Morphy; Howard (red) (1999): Rethinking Visual Anthropology; New Ha-ven and London: Yale University Press.


Baudrillard; Jean (2001): Selected Writings. Second edition; revised and expanded. Standford: Stanford University Press.


Bolter; Jay David & Grusin; Richard (2000): Remediation. Understanding New Media. Cam-bridge; Mass.: The MIT Press.


Braham; Peter (1997): ‘Fashion: Unpacking a Cultural Production’; i du Gay; Paul (red) Pro-duction of Culture/Cultures of Production; London: SAGE Publications. s. 119–165.


Burn; Andrew & Parker; David (2003): Analysing Media Texts. London & New York: Con-tinuum.


Cope; Bill & Kalantzis; Mary (red) (2000): Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge.


Drotner; Kirsten (1991): At skabe sig – selv. Ungdom; estetik; pedagogik. Köpenhamn: Gyldendal.


du Gay; Paul (red) (1997): Production of Culture/Cultures of Production. London: SAGE Publications.


Fairclough; Norman (1995): Critical discourse analysis. The critical study of language. Har-low: Pearson Education Limited


Fairclough; Norman (1992): Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press


Featherstone; Mike (1994): Kultur; Kropp och Konsumtion; Stockholm: Symposion.


Göthlund; Anette (1997): Bilder av tonÄrsflickor. Om estetik och identitetsarbete. (Diss.) Linköping: Tema Kommunikation; Linköpings Universitet


Hacking; Ian (1999): The Social Construction of What? Cambridge: Harvard University Press.


Hodge; Robert & Gunther Kress (1988): Social Semiotics. Ithaca; New York: Cornell Univer-sity Press.


Jewitt; Carey & Kress; Gunther (red) (2003): Multimodal Literacy. New York: Peter Lang.


Kittler; Friedrich (2003): ’Grammofon; film; skrivmaskin’; i Kittler; Friedrich: Maskinskrifter. EssĂ€er om medier och litteratur. GrĂ„bo: Anthropos. s. 31–54.


Kolker; Robert P. (2000): ‘The film text and film form’; i Hill; John & Church Gibson; Pam-ela (red): Film Studies. Critical Approaches. Oxford: Oxford University Press.


Kress; Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London: Routledge.


Kress; Gunther; Jewitt; Carey; Ogborn; Jon & Tsatsarelis; Charalampos (2001): Multimodal teaching and learning. The rhetorics of the science classroom. London: Continuum.


Kress; Gunther & van Leeuwen; Theo (2001): Multimodal Discourse. The modes and media of contemporary communication. London: Arnold.


Kress; Gunther & van Leeuwen; Theo (1996): Reading Images. The Grammar of Visual De-sign. London: Routledge.


Pink; Sarah (2001): Doing Visual Ethnography. London: SAGE Publications.


Rakow; Lana F. (1998): ‘Feminist Approaches to Popular Culture: Giving Patriarchy its Due’. I Storey; John (red) Cultural Theory and Popular Culture. A Reader. Second Edition. Harlow: Prentice Hall. s. 275–291.


Rogoff; Irit (2002): ‘Studying Visual Culture’; i Mirzoeff; Nicholas (red) The Visual Culture Reader. Second Edition. London: Routledge. s. 24–36.


Silverstone; Roger (1999): Why Study the Media? London: SAGE Publications.


Sparrman; Anna (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv – bilder; medier och praktiker. (Diss) Linköping: Linköpings Universitet/Tema Barn.


Sturken; Marita & Cartwright; Lisa (2001): Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press.


van Leeuwen; Theo (2005): Introducing Social Semiotics. London: Routledge.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fredrik Lindstrand
Title:
Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21