Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Lust; last och lagbrott: Könsköparen i nytt ljus
Göm menyn

Title:
Lust; last och lagbrott: Könsköparen i nytt ljus
Author:
Rebecka Lennartsson: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
048
Pages:
595-603
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Rebecka Lennartsson
Title:
Lust; last och lagbrott: Könsköparen i nytt ljus
References:

Aarseth; H & Olsen; B M (2004): ‚ÄĚMaskulinitet; imagination och livssammanhang. Att n√• f√∂r√§ndringspotentialer hos m√§n‚ÄĚ; i KVT nr 1‚Äď2.


Dyer; Richard (1990): Male sexuality in the media in Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.


Boman; S & Green; E (2004): Sex på köpet? Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete; RFSU.


Connell; Robert (1999): Maskuliniteter.


Ekenstam; Claes (2005): ‚ÄĚR√§dslan att falla‚ÄĚ; i NIKK magasin nr 1 2005.


‚Äď‚Äď (1998): Kroppen; viljan & skr√§cken f√∂r att falla; i R√§dd att falla. Studier i manlighet; Gid-lunds.


Faludi; Susan (1999): Ställd. Förräderiet mot mannen; Norstedts.


Folket i bild kulturfront nr 5 1996.


Fraser; Nancy (1993): ‚ÄúBeyond the Master / Subject Model‚ÄĚ; i Social text nr 37.


Garpe; M & Osten; S (1978): F√∂rbjud prostitutionen ‚Äď kriminalisera kunden; i Fredelius Ett on√∂digt ont.


Hedlund; Eva (1999): Män med sexuell beroendeproblematik; Carlssons.


Hirdman; Anja (2004): ‚ÄúMirrored masculinity? Turning the perspective of sexualization and representation around‚ÄĚ; i NIKK magasin nr 3.


Irvine; Janice M (1993): ‚ÄúRegulated passions: the invention of inhibited sexual desire and sex addiction‚ÄĚ; i Social text nr 37.


Kimmel; Michael (1996): Manhood in America.


Kulick; Don 2005: 400 000 Swedish perverts; i GLQ vol 11 nr 2.


Lennartsson; Rebecka (2004): K√∂nsk√∂paren; fr√•n ordination till perversion; i Kvinnoveten-skaplig tidskrift nr 1‚Äď2.


Moye; Andrew (1990): Pornography; i Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.


Segal; Lynne (1990): Slow motion. Changing masculinities; changing men; Rutgers university press.


Seidler; Victor (1990): Fear of intimacy; i Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.


‚Äď‚Äď (2004): Des/orienterade maskuliniteter. Kroppar; k√§nslor och r√§dsla; i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1‚Äď2.


Solomon-Godeau; Abigail (1996): The other side of Venus: The visual economy of feminine display; i de Grazia ed The sex of things; University of California press.


Svanstr√∂m; Yvonne (2003): En sj√§lvklar efterfr√•gan? Om torskar och sexk√∂pare under hundra √•r i √Ąn m√§n d√•? K√∂n och feminism i Sverige under 150 √•r; Atlas.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Rebecka Lennartsson
Title:
Lust; last och lagbrott: Könsköparen i nytt ljus
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21