Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Förhandlingar om tillhörighet: Transnationella identiteter hos svenska politiker med chilensk och kurdisk bakgrund
Göm menyn

Title:
Förhandlingar om tillhörighet: Transnationella identiteter hos svenska politiker med chilensk och kurdisk bakgrund
Author:
Clarissa Kugelberg: IBF, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
047
Pages:
581-593
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Clarissa Kugelberg
Title:
Förhandlingar om tillhörighet: Transnationella identiteter hos svenska politiker med chilensk och kurdisk bakgrund
References:

Anderson; Benidict (1997): The nation and the origins of national consciousness; i Montserrat Guibernau & John Rex (red.); The Ethnicity Reader. Nationalism; Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press; s. 43–51.


asch; Linda; Nina Glick Schiller; Cristina Szanton Blanc (1994): Nations unbound : transnational projects; postcolonial predicaments; and deterritorialized nation-states; Blanc Basel: Gordon and Breach; cop.


Bildt; Lars & Stefan de Vylder (1988): Chilenarna; Stockholm: Statens Invandrarverk.


Brinc; Anita (2002): Speaking of nationality. On Narratives of national belonging and the ‘Immigrant’; Göteborg: Göteborgs Universitet Sociologiska institutionen.


Brune; Ylva (2002): ‘Invandrare’ I mediearkivets typgallerier; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklĂ€dnader; Stockholm Bokförlaget Atlas; s. 150–180.


Clifford; James (1997): Diasporas; I Montserrat Guibernau & John Rex (red.). The Ethnicity Reader. Nationalism; Multiculturalism and Migration; Cambridge: Polity Press; s. 283–290.


Cohen; Robin (1995): Rethinking ‘babylon’: iconoclastic conceptions of the diasporic experience; i New community 21(i): 5–18.


Dahlstedt; Magnus (2004): Den mĂ„ngfaldiga representationen; i Ingemar Lindgren (red.); Det slutna folkhemmet; om etniska klyftor och blĂ„gul sjĂ€lvbild. Stockholm: Agora; s. 152–171.


Glick Schiller; Nina (2004): Transnationality; i David Nugent & Joan Vincent; (red.); A companion to the anthropology of politics. Blackwell Publisher; s. 448–467.


Glick Schiller; Nina (red.) (1992): Towards a transnational perspective on migration : race; class; ethnicity; and nationalism reconsidered; New York: New York Academy of Sciences.


Hylland Eriksen; Thomas (1993): Etnicitet och nationalism; Nora: Nya Doxa.


Johansson; Rune (1993): Nationer och nationalism; i Sven TĂ€gil (red.); Den Problematiska etniciteten – nationalism; migration och samhĂ€llsomvandling; Lund: Lund University Press; 15–61.


Lindqvist; Beatriz (1991): Drömmar och vardag i exil: om chilenska flyktingars kulturella strategier; Stockholm: Carlsson.


Mella; Orlando (1990): Chilenska flyktingar i Sverige; Stockholm: DEIFO.


Miles; Robert (1993): Racism after ‘race relations’; London & New York :Routledge.


Mulinari; Diana & Anders Neergaard 2004; Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares kamp inom facket; UmeÄ: Borea.


Povrzanovic Frykman; Maja (2001): Construction of identities in diaspora and exile: Croats in Sweden in the 1990s; I Maja Povrzanovic Frykman (red.); Beyond integration : challenges of belonging in diaspora and exile; Lund: Nordic Academic Press; s. 166–194.


Olsson; Erik (2003): Med vĂ€skorna packade; i Christina Garsten & Kerstin Sundman (red.); ModĂ€rna mĂ€nniskor. Antropologiska perspektiv pĂ„ samtiden; Malmö: Liber; s. 191–215.


Runefors; Ann (2004): ”NĂ€r blir man svensk?” – om hur skilda möjligheter skaps i skolvardagens samspel; i Karin Borevi & Per strömblad (red.); Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mĂ„ngfaldens Sverige; Stockholm: Rapport frĂ„n Integrationspolitiska maktutredningen; s. 29–54.


Safran; William (1991): Diasporas in Modern Societies: Myths of homeland and return; I Diaspora 1(1):83–99.


Smith; Michael Peter & Luis Eduardo Guarnizo (red.) (1999): Transnationalism from Below; New Brunswick: Transaction publisher.


TĂ€gil; Sven (1993): Inledning i Sven TĂ€gil (red.); Den Problematiska etniciteten – nationalism; migration och samhĂ€llsomvandling; Lund: Lund University Press; s. 7–14.


Wahlbeck; Östen (1999): Kurdish diasporas: a comparative study of Kurdish refugee communities; Basingstoke : Macmillan in association with Centre For Research in Ethnic Relations; University of Warwick ; New York; N.Y. : St. Martin’s Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Clarissa Kugelberg
Title:
Förhandlingar om tillhörighet: Transnationella identiteter hos svenska politiker med chilensk och kurdisk bakgrund
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21