Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Delaktighet: ett värde i vården
Göm menyn

Title:
Delaktighet: ett värde i vården
Author:
Eva Karlsson: Institutionen f√∂r etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet / Mångkulturellt centrum, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
044
Pages:
543-554
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En vårdform ofta presenterad med positiva förtecken är palliativ vård. Den palliativa vården kan kort beskrivas som lindrande vård i livets slutskede. De vårdtagare som i första hand får ta del av denna vårdform har en diagnosticerad obotlig cancersjukdom. Den palliativa vården syftar inte till att bota patienten; utan målet är att lindra symtom och öka patientens välbefinnande. Palliativ vård beskrivs ofta som en helhetsvård där man ser till hela människan och allt som är förknippat med att vara människa. Patientens autonomi; livskvalitet; värdighet och delaktighet framhålls också som viktiga delar i vården.

I min text fokuserar jag hur delaktighet kan se ut och definieras i praktiken samt hur v√•rdtagare kan definieras som en ‚ÄĚbra‚ÄĚ respektive ‚ÄĚbesv√§rlig‚ÄĚ v√•rdtagare utifr√•n hur hon/han hanterar sin delaktighet och autonomi. En slutsats √§r att det inte r√§cker med att vara delaktig eller autonom f√∂r att betraktas som en ‚ÄĚbra‚ÄĚ v√•rdtagare; man b√∂r √§ven h√•lla sig inom frihetens ramar f√∂r att f√• denna tillskrivning.

Min empiri grundar sig på observationer och intervjuer jag gjort under sammanlagt sex månader när jag följt arbetet vid tre olika enheter för palliativ hemsjukvård. Utöver dessa observationer och intervjuer har jag också tagit del av olika styrdokument på enheterna; samt utredningar; lagar; rapporter och direktiv vilka anger vårdens ideologiska och organisatoriska ramverk.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Eva Karlsson
Title:
Delaktighet: ett värde i vården
References:

Eivergård; Mikael (2003). Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Umeå: Institutionen för kultur och medier; Umeå uni-versitet.


Foucault; Michel (1993 [1974]). √Ėvervakning och straff. F√§ngelsets f√∂delse. Arkiv f√∂rlag.


Foucault; Michel (1994 [1973]). The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Percep-tion. New York: Vintage Books.


Goffman; Erwing (1983 [1961]). Totala institutioner. Fyra essäer om anstaltslivets villkor. Stockholm: Rabén & Sjögren. Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763.


Sandman; Lars (manus). On the Autonomy Turf. Assessing the Importance of Autonomy to Patients.


Socialstyrelsen (1998:14). Inf√∂r d√∂den. Rapport fr√•n √Ąldreuppdraget.


SOU (2001:6). Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slut. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.


WHO (2005). World Health Organization: Palliative Care. Tillgänglig på http://www.who.int/ hiv/topics/palliative/care/en/print.html (2005-08-26).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Eva Karlsson
Title:
Delaktighet: ett värde i vården
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21