Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | FamiljemÄltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och mÄltider
Göm menyn

Title:
FamiljemÄltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och mÄltider
Author:
Inger M. Jonsson: Filosofie Doktor i Måltidskunskap, Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap, Campus Grythyttan, Örebro universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
042
Pages:
527-530
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I information och utbildning om mat och mĂ„ltider pĂ„ olika nivĂ„er i det svenska samhĂ€llet riktas insatserna mot familjer och hushĂ„ll och förmodas i en framtid komma till anvĂ€ndning i vardaglig mĂ„ltidspraxis. PĂ„ den officiella nivĂ„n skapas rĂ„d och riktlinjer baserade pĂ„ internationell och nationell vetenskaplig kunskap oftast naturvetenskapligt nutritionell. Dessa rĂ„d och riktlinjer Ă€r sedan tĂ€nkta att sĂ€ndas vidare via hĂ€lso- och sjukvĂ„rden och i skolan till hemmet/hushĂ„llet. Vilken Ă€r dĂ„ jordmĂ„nen för denna information och utbildning dvs. hur tĂ€nker och handlar barn och familjer i ett kulturellt vardagsperspektiv nĂ€r det gĂ€ller realiserandet av vad som kan betecknas som ”familjemĂ„ltider”? Via bosniska; somaliska och svenska familjer ges hĂ€r en bild av det mĂ„ngkulturella Sverige; dĂ€r offentliga mĂ„ltider i skola och barnomsorg; och mötesplatser för matinformation t.ex. inom mödra-; barnhĂ€lsovĂ„rdens verksamheter Ă€r vardagligt förekommande. VĂ„ra upplevelser av att tillaga och delta i familjemĂ„ltider formar hur vi praktiskt gör och skapar identitetskĂ€nsla i alla familjer oavsett etnisk tillhörighet. DĂ€rför Ă€r familjemĂ„ltiden och dess mĂ„ltidspraxis den kulturella; kulinariska kunskapsbank som bildar fonden mot vilken all information och utbildning om mat kan förstĂ„s.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Inger M. Jonsson
Title:
FamiljemÄltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och mÄltider
References:

Ekström; Pipping Marianne and L’orange FĂŒrst; Elisabeth (2001): "The Gendered Division of Cooking” i Unni; Kjaernes (red.); Eating Patterns

A Day in the Lives of Nordic Peoples; Lysaker ; No7; The National Institute for Consumer Research. SIFO; s. 213–234.

National Encyklopedin. Kost (2005). TillgÀngligt pÄ http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i-art-id=230698 (2005-09-19).

National Encyklopedin. Kulinarisk (2005). TillgÀngligt pÄ http://www.ne.se/jsp/search/ article.jsp?_art-id=0220008 (2005-09-19).

Holm; Lotte; (2001): "Family Meals" i Unni; Kjaernes (red.); Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples; Lysaker ; No7; The National Institute for Consumer Research. SIFO.

Inger M. Jonsson (2004): Family Meal Experiences. Perspectives on practical knowledge; learning and culture. Örebro: Örebro University.

Jonsson; Inger M; Lillemor RM Hallberg and Inga-Britt Gustafsson (2002): "Cultural foodways in Sweden: repeated focus group interviews with Somalian women" i International Journal of Consumer Studies 26:328–339.

Kjaernes; Unni (2001): Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples. Lysaker: The National Institute for Consumer Research.

Lupton; Deborah (1998): Food; the Body and the Self. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage.

Rotenberg; R (1981): "The impact of industrialisation on meal patterns in Vienna; Austria" i Ecology of Food and Nutrition 11:25–35.

SĂ€ljö; Roger (1998): "Everyday living as a context for learning." i K. Turkki (red.) New Approaches to the Study of Everyday Life. Part I.;n Helsinki: University of Helsinki. Department of Home Economics and Craft Science. Publications 3; s. 64–72.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Inger M. Jonsson
Title:
FamiljemÄltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och mÄltider
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21