Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Diasporans nya klÀder: islamistisk barnlitteratur som utryck för identitetsförhandling
Göm menyn

Title:
Diasporans nya klÀder: islamistisk barnlitteratur som utryck för identitetsförhandling
Author:
Torsten Janson: Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Sektionen för islamologi, Lunds universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
039
Pages:
477-490
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Med utgĂ„ngspunkt i bilden av H. C. Andersens ”Kejsarens nya klĂ€der” diskuterar detta paper nya kulturella uttryck födda ur mötet mellan ett majoritetssamhĂ€lle och en ”muslimsk diaspora” (vars förestĂ€llningsramar har förĂ€ndrats genom Ă„ren). Vilken grad av H. C. Andersensk genomskinlighet Ă€ger de ”nya klĂ€der” som muslimska aktörer har omgjordat sig med i respons pĂ„ migrationens erfarenheter? Sker det nĂ„gonting fundamentalt nytt? Eller kanske utgör ”diasporans nya klĂ€der” endast ett försök att legitimera naken kulturell partikularism genom en synbarlig anpassning till demokratisk pomp och stĂ„t? Empiri hĂ€mtas frĂ„n nyproducerad islamisk barnlitteratur med exempel pĂ„ den gradvisa ”brittifieringen” av narrativ; historiografi och bildframstĂ€llning. Vidare diskuteras hur barnböckerna anlitar (kvinnliga) klĂ€dkoder för att gestalta förhandlingen mellan kulturell medverkan och religiös sĂ€rart. Papret utmynnar i en diskussion om vad detta tycks innebĂ€ra för analysen av diasporiska förestĂ€llningar om en global islamisk trosgemenskap.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Torsten Janson
Title:
Diasporans nya klÀder: islamistisk barnlitteratur som utryck för identitetsförhandling
References:

Abdullah; Noorah K. (1996): What do we say
 (a guide to Islamic manners); Leicester: The Islamic Foundation.


Ahrne; Göran (1994): Social organizations: Interaction inside; outside and between Organi-zations; London: Sage.


Al-Albani; M. & Z. R. Qalaji (2001): The people of the cave; Leicester: The Islamic Founda-tion.


Anderson; Benedict (1983/1991): Imagined communities. Reflections on the origins and spread of nationalism; London: Verso.


Bakhtin; Michail (1988): Det dialogiska ordet; GrÄbo: Anthropos.


Bhabha; Homi K. (1994): “The postcolonial and the postmodern: the question of agency”; i Simon During (red.); The cultural studies reader; London: Routledge; s 189–204.


Bouroubi; Karema (1996): A caring neighbour; Leicester: The Islamic Foundation.


El-Magazy; Rowaa (2000a): Maryam and the trees; Leicester: The Islamic Foundation.


El-Magazy; Rowaa (2000b): Ali and the spider; Leicester: The Islamic Foundation.


Folsach; Kjeld von (1991): Fabelvaesener fra islams verlden; Köpenhamn: Davids Samling.


Foucault; Michel (1969/1989): L’archeologie de savoir; Paris: Gallimard.


Fraser; Nancy (2000): “Nytt tĂ€nkande kring erkĂ€nnande.”; i I. Lindberg & M Dahlstedt (red.); Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blĂ„gul sjĂ€lvbild; Stockholm: Agora; s. 188–203.


Hannerz; Ulf (1996): Transnational connections; London: Routledge.


HjĂ€rpe; Jan (1997): “What will be chosen from the Islamic basket?”; i European review; 5: 267–274.


Hobsbawm; Eric (1983): “Introduction: inventing traditions”; i E. Hobsbawm och T. Ranger (red.); The invention of tradition; Cambridge: Cambridge University Press; s. 1–14.


Janson; Torsten (2003a): “Mission och motmakt: islamisk da‘wa i en global kontext”; iSvensk religionshistorisk Ă„rsbok; Uppsala: Swedish Science Press; s. 28–58.


Janson; Torsten (2003b): Your cradle is green: The Islamic Foundation and the call to Islam in children’s literature; Stockholm: Almqvist och Wiksell International.


Kayani; M. S. & K. Murad (1982): The brave boy; Leicester: The Islamic Foundation.


Leich; Vincent B. (1992): Cultural criticism; literary theory; poststructuralism; New York: Colombia University Press.


Messaoudi; MichĂšle (1999): My mum is a wonder; Leicester: The Islamic Foundation.


Meyer; John (2000): “Globalization: Sources and effects on national states and societies”; International sociology; 15:2; 233–248.


Murad; Khurram (1982): Love your God. Leicester; The Islamic Foundation.


Omar; Susan (1993): New friends; new places; Leicester: The Islamic Foundation.


Radwan; Hassan (2001): Rashid and the missing body; Leicester: The Islamic Foundation.


Sardar; Farah (1997): Animals; Leicester: The Islamic Foundation.


Spivak; G. Chakravorty (1990): “Poststructuralism; marginality; postcoloniality and Value”; i P. Collier & H. Geyer-Ryan (red.); Literary theory today; Cambridge: Polity Press; s. 219–244.


Tarantino; M. Aldrich (1982): Marvellous stories from the life of Muhammad; Leicester: The Islamic Foundation.


Torres-al Haneef; Iman (1993): The Qur’an in plain English: part 30 with surah al Fatihah; Leicester: The Islamic Foundation.


Ward; Carolyn Maryam (2001); The meat eating vegetarian. Leicester: The Islamic Founda-tion.


Werbner; Pnina (2002): “The place which is diaspora: citizenship; religion and gender in the making of chaordic transnationalism”; i Journal of ethnic and migration studies; 28:1.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Torsten Janson
Title:
Diasporans nya klÀder: islamistisk barnlitteratur som utryck för identitetsförhandling
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21