Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | HYBRID-TV: Populärkulturens roll i den offentliga debatten
Göm menyn

Title:
HYBRID-TV: Populärkulturens roll i den offentliga debatten
Author:
Malin Ideland: Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
037
Pages:
451-459
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Malin Ideland
Title:
HYBRID-TV: Populärkulturens roll i den offentliga debatten
References:

Allen; Stuart (2002): Media; Risk and Science; Buckingham: Open University Press.


Beck; Ulrich (1992): Risk Society. Towards a New Modernity; London: Sage Publications.


Beck; Ulrich & Beck-Gernsheim; Elisabeth (1995): The Normal Chaos of Love; Cambridge:Polity Press.


Bäck-Wiklund; Margareta och Bergsten; Birgitta (1997): Det moderna föräldraskapet. En studie av familj och kön i förändring; Göteborg: Natur och Kultur.


Dahlgren; Peter 1993: ’TV och våra kulturella referensramar’; I Ulf Hannerz (red); Medier och kultu-rer; Stockholm: Carlssons.


Haraway; Donna J. (1989): Primate Visions. Gender; Race and Nature in the World of Modern Sci-ence; New York: Routledge.


Hjemdahl; Kirsti Mathiesen (2003): Tur-retur temapark. Oppdragelse; opplevelse; kommers; Kristian-sand: H√łyskoleForlaget.


Ideland; Malin (2002): Dagens Gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik; Lund: Nordic Academic Press.


Ideland; Malin (2004): ’Drömfabriker. Mediers möjligheter att skapa förhoppningar och skräckvisio-ner’; I Susanne Lundin (red): Biovetenskapliga visioner. Essäer om teknik och vardagsetik; Lund: Nordic Academic Press.


Klitgaard-Povlsen; Karen (1996): ‚ÄôBeverly Hills 90210 i Danmark‚Äô; I Filmh√§ftet nr 1‚Äď2/96.


Liliequist; Marianne (1994): ’Såpoperan och dess brukare’; I Kulturella Perspektiv nr 4/94.


Liliequist; Marianne (2000): Våp; bitchor och moderliga män. Kvinnligt och manligt i såpoperornas värld; Umeå: Boréa.


Mensah; Maria Nengeh (2000): ‚ÄėScreening Bodies; Assigning Meaning. ER and the Technology of HIV testing‚Äô. I Janine Marchessault & Kim Sawchuk (red); Wild Science. Reading Feminism; Medicine and the Media; London/New York: Routledge.


Mörck; Magnus (2000): ’Imaginära gestalter’. I Ylva Hagström; Lena Martinsson; Magnus Mörck & Magdalena Pettersson (red); Porträtt utan ram. Kön och sexualitet bortom struktu-ralismen; Lund: Studentlitteratur.


Nelkin; Dorothy & Lindee; M Susan (1995): The DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon; New York: W.H. Freeman and Company.


Nowotny; Helga; Scott; Peter & Gibbons; Michael (2002): Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainity; Cambridge: Polity Press.


Ristilammi; Per-Markku (2003): Mim och verklighet. En studie av stadens gränser; Stockholm/Stehag: Symposion.


Turney; John (1998): Frankensteins Footsteps. Science; Genetics and Popular Culture; New Ha-ven/London: Yale University Press.


Tryckta och otryckta källor


Cityakuten; episod 15/2001.


Reportrarna. SVT2 990907; kl 20.00.


Kalla Fakta. TV4 001026; kl 20.00


The Lancet 1998 Feb 28; 351:637‚Äď641


Sydsvenskan 2004-10-20: Opus Dei kan få ökad makt i EU. Flera kommissionsmedlemmar står nära den ärkekonservativa katolska organisationen. Av: Olle Lönnaeus.


Sydsvenskan 2004-10-17: Altmans låtsaspolitiker lever igen. Av: Lennart Pehrson.


Internet


http://www.jamesonchiro.com/Feb20news.html


http://www.mercola.com/2001/mar/3/er_responses.htm


http://www.nbc.com/nbc/ER/medical_terms.shtml

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Malin Ideland
Title:
HYBRID-TV: Populärkulturens roll i den offentliga debatten
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21