Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Konflikt og geografi: Gestaltning og forhandling af rum blandt unge i Israel
Göm menyn

Title:
Konflikt og geografi: Gestaltning og forhandling af rum blandt unge i Israel
Author:
Anders Hansesn Høg: Konst, Kultur och Kommunikation, Malmö Högskola, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
036
Pages:
441-449
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Denne artikel belyser gestaltning og forhandling af rum; geografi og identitet blandt unge jøder og palæstinensiske arabere i alternative uddannelsesprojekter i Israel. Med eksempler fra interviews og observationer i korterevarende projekter for gymnasieelever på NGO-centret Givat Haviva diskuterer jeg hvordan; og hvorvidt; forskellige pædagogiske aktiviteter og arrangerede kommunikationssituationer – som kortlægninger af hjemmet; identitets-spil; tegning og diskussion af nationale gestalter; politisk simulation og foto-associationsspil – fungerer som civile afsøgninger og bevidstsheds-skabende processer i en konflikt; som de unge ikke selv kan løse. Eksempler på hvordan de unge konkret forholder sig til og omgås projekternes officielle dagsorden er også inddraget. I diskussionen anvendes såvel kulturteoretiske og geografiske problematiseringer omkring tredje rum og bricoleurens taktik (Bhabha; 1994; Hebdige; 1979; de Certeau 1984) sammenholdt med konflikteoretiske perspektiver om blandt andet individ- og gruppe-perspektiver i projekternes mödestruktur (Halabi; 2001).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anders Hansesn Høg
Title:
Konflikt og geografi: Gestaltning og forhandling af rum blandt unge i Israel
References:

Abu-Nimer; Mohammed (1999) Dialogue; Conflict Resolution; and Change.


Arab-Jewish Encounters in Israel; New York: State University of New York Press.


Abu-Saad; Ismael (2000) “The Bedouins and the State of Israel”; i Sikkuy’s Report of Equality and Integration of the Arab Citizens in Israel 1999–2000; Jerusalem: Sikkuy; s. 47–51.


Appadurai; Arjun (1986) The Social Life of Things; Cambridge; UK: Cambridge University Press.


Bakhtin; Mikhail (1981) The Dialogic Imagination; Austin: University of Texas Press.


Bhabha; Homi (1990) “The Third Space. Interview with Homi Bhabha”; i J. Rutherford Identity; London: Lawrence & Wishart.


Bhabha; Homi (1994) The Location of Culture; London: Routledge.


Bjørnshave; Inge and J. Christiansen (2001) ”Scaffolding/Stilladsering – en metafor inden for læringsteorien”; i Dansk Pædagogisk Tidsskrift; 1(01): 72–81.


Bourdieu; Pierre (1991) The Logic of Practice; Oxford: Oxford University Press


Bruner; Jerome (1986) Actual Minds; Possible Worlds; Cambridge; Massachusetts: Harvard University Press.


De Certeau; Michel (1984) The Practice of Everyday Life; Berkeley: University of California Press.


Gilroy; Paul (1993) The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness; London: Verso.


Grossman; David (1993) Sleeping on a Wire. Conversations with Palestinians in Israel; New York: Farrar; Straus & Giroux.


Gupta; Akhil and James Fergusen (1997) Culture; Power; Place; Durham: Duke University Press.


Gur-Ze’ev; Ilan (2001) “Philosophy of peace education in a postmodern era”; i Educational Theory 51(3): 315–336.


Halabi; Rabah & Ulla Philipps-Heck (red.) (2001) Identitäten im Dialog Schwalback: Wochenschau.


Hall; Stuart og Tony Jefferson (red.) (1976) Resistance Through Rituals; London: Hutchinson [Centre for Contemporary Cultural Studies; Birmingham University].


Hall; Stuart (red.) (1997) Representation. Cultural Representation and Signifying Practices; London: Sage.


Halper; Jeff (2000) “The 94 Percent Solution. A Matrix of Control”; I Middle East Report 216.


Hebdige; Dick (1979) Subculture. The Meaning of Style; London: Methuen.


Hiro; Dilip (1996) Sharing the Promised Land. An Intervowen tale of Israelis and Palestinians; Hodder & Stoughton: Coronet Books.


Hewstone; M. and R. Brown (1986) Contact and Conflict in Intergroup Encounters; Oxford. Blackwell.


Høg Hansen; Anders (2003) Dialogue With Conflict. Unpublished PhD thesis. Theory; Culture & Society Centre; Nottingham Trent University.


Høg Hansen; Anders (2004) ”Hvornår får vi frit spil?”; i Social Kritik; 96: 64–78.


Levi Straus; Claude (1966) The Savage Mind Oxford: Oxford University Press [1962].


Lovell; Terry (2003) “Resisting with Authority: Historical Specificity; Agency and the Performative Self”; i Theory; Culture & Society 20(1): 1–17.


Pieterse; Jan Nederveen (2001) “Hybridity; So What? The Hybridity Backlash and the Riddles of Recognition”; i Theory; Culture & Society 18(2–3): 219–246.


Rabinowitz; Dan (1998) Overlooking Nazareth. Cambridge; UK: Cambridge University Press.


Ricoeur; Paul (1983) Time and Narrative. Volume 1; University of Chicago Press.


Robins; Kevin (1991) “Tradition and Translation” i J. Corner og S. Harvey (ed) Enterprise and Heritage; London: Routledge.


Willis; Paul (1978) Profane Culture. London: Routledge & Kegan Paul.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anders Hansesn Høg
Title:
Konflikt og geografi: Gestaltning og forhandling af rum blandt unge i Israel
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21