Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Den litterära textens minne
Göm menyn

Title:
Den litterära textens minne
Author:
AnnaLena Hållner: Tema √Ąldre och åldrande, Institutionen f√∂r tematisk utbildning och forskning, Link√∂pings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
034
Pages:
421-428
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Artikelns primära fokus är inte vad minnet betyder; utan vad minnet har för funktion; vad minnet gör i och med en skönlitterär text. Jag kommer att diskutera minnet som avbildning; spegling; härmning och upprepning; och de retoriska strategier som utgör textens minne.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
AnnaLena Hållner
Title:
Den litterära textens minne
References:

Filosofilexikonet (Stockholm; 1988).


Lars Gyllensten (1956; 1978): Senilia. Mimisk essay; Stockholm: Albatross.


Andreas Huyssen (2003): Present Pasts. Urban Palimpsets and the Politics of Memory; Stanford: Stanford University Press.


Friedrich Kittler (2003): Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur; Gråbo: Anthropos AB.


Plotinos (1994): Valda texter - av Seneca; Tacitus; Plotinos; Augustinus; Uppsala universitet.


Tzvetan Todorov (1989): Symbolik och tolkning; Stockholm/Stehag: Symposium AB.


Frances A. Yates (1966; 1984): The Art of Memory; London; Melbourne and Henley: Ark Paperbacks.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
AnnaLena Hållner
Title:
Den litterära textens minne
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21