Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Teaterkritikern som vÀrdemÀtare
Göm menyn

Title:
Teaterkritikern som vÀrdemÀtare
Author:
Rikard Hoogland: Teatervetenskap, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
030
Pages:
359-366
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under perioden 1965–2000 skedde stora förĂ€ndringar pĂ„ teaterns fĂ€lt; strider dĂ€r de dominerande institutionerna utmanades och de konsekrerade klassikerna ifrĂ„gasattes. Under 1960-talet hotades Ă€ven fĂ€ltets autonomi genom att grĂ€nserna mellan professionalism och amatörism; mellan teater och andra konstarter ifrĂ„gasattes. Under 1970- och framförallt 1980-talen förstĂ€rktes autonomin Ă„ter; genom betonandet av den konstnĂ€rliga teatern och genom att regissörsrollen Ă„terupprĂ€ttades. Under 1990-talet avtog striderna pĂ„ fĂ€ltet och institutionerna Ă€gnade sig Ă„t att försvara sina positioner. Striderna började allt mindre handla om de konstnĂ€rliga uttrycken utan övergick till rĂ€ttvisefrĂ„gor. Jag avser att följa en teaterkritiker; Leif Zern; med stark konsekrationsförmĂ„ga pĂ„ fĂ€ltet. Han Ă€r obestridligen den ledande teaterkritikern med sin position som huvudkritiker pĂ„ Dagens Nyheter. UtifrĂ„n den positionen har han deltagit i försök att starta teatrar och som expert i teaterutredningar. Genom hans stĂ€llningstaganden gĂ„r det tydligt att avlĂ€sa de vĂ€rderingsförĂ€ndringar av kulturellt kapital som sker pĂ„ teaterfĂ€ltet.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Rikard Hoogland
Title:
Teaterkritikern som vÀrdemÀtare
References:

Bladh; Curt: ”FrĂ„n borgerligt intresse till kommunalt ansvar. Kulturlivet efter 1930” i Sundsvalls hi-storia III; red. Lars Göran Tedebrand; Sundsvall; 1997.


Bladh; Curt; ”Regionteatern spelar Ibsen: Ett stort genombrott”; Sundsvalls Tidning 1976.10.29.


Bladh; Curt: ”RĂ€dda regionteatern!”; Sundsvalls Tidning 1975.09.25.


Bourdieu; Pierre: Konstens regler : Det litterÀra fÀltets uppkomst och struktur; Moderna franska tÀn-kare; 31; Stockholm; Stehag; 2000.


Bourdieu; Pierre; ”Men vem skapar skaparna” (1980) i Pierre Bourdieu; 1992.


Bourdieu; Pierre: ”NĂ„gra egenskaper hos fĂ€lten” (1980); i Pierre Bourdieu; Texter om de intellektuella; Moderna franska tĂ€nkare; 11; Stockholm; Stehag; 1992.


EngvĂ©n; Ingvar; ”EngvĂ©n svarar: VulgĂ€r och lĂ„g debattnivĂ„â€; BorlĂ€nge Tidning 1979.03.22.


Flodin; Christer: ”En frĂ„ga om smak eller
?”; BorlĂ€nge Tidning 1979.03.22.


Forss; Rolf; ”Vad Ă€r meningen med lĂ€nets teater?”; Falu Kuriren 1976.02.23.


Helander; Karin: FrÄn sagospel till barntragedi : Pedagogik; förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater; Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet; 65; Stockholm; 1998.


Hoogland; Rikard: Spelet om teaterpolitiken : Det svenska regionteatersystemet frÄn statligt initiativ till lokal realitet; diss. Stockholm; 2005.


Jahnsson; Bengt; ”’Meningen med föreningen’ : En riktigt rolig pjĂ€s – skulle passa Dramaten”; Da-gens Nyheter 1973.11.22.


Janzon; Åke: ”Dalateatern pĂ„ KĂ€gelbanan: ’Woyzeck’ utan pompa” Svenska Dagbladet 1975-05-05.


Kulturpolitikens inriktning : Kulturutredningens slutbetĂ€nkande; SOU 1995:84; Stockholm; 1995. ”LedtrĂ„dar” i Dialog 1965:1.


Ny kulturpolitik : nulÀge och förslag; KulturrÄdet; SOU 1972:66; Stockholm; 1972.


TjÀder; Per Arne; Den allvarsamma lekplatsen : TillstÄnd och förÀndring i svensk teater; Stockholm; 1984.


VerksamhetsberÀttelse 1984/85; VÀsternorrlands regionteater; Sveriges Teatermuseum [onumrerat s. 5].


Zern; Leif: ”Dalateaterns ’Woyzeck’: En total upplevelse”; Dagens Nyheter 1974. 11.23.


Zern; Leif: ”Ibsen lever i Sundsvall”; Dagens Nyheter 1976.10.13.


Zern; Leif: ”Teaterdagar i VĂ€sternorrland: En imponerande grupp med alldeles egen profil”; Dagens Nyheter 1975.05.17.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Rikard Hoogland
Title:
Teaterkritikern som vÀrdemÀtare
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21