Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
Göm menyn

Title:
IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
Author:
Tobias Harding: Tema Kultur och SamhÀlle, ISAK, Linköpings Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
028
Pages:
335-350
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kultur och teknik Ă€r tvĂ„ företeelser som varit centrala i konstruktionen av nationella identiteter. Idag menar mĂ„nga emellertid att bĂ„de teknik och kultur i stĂ€llet bidrar till nationsidĂ©ns övergivande till förmĂ„n för mer nĂ€tverksartade transnationella strukturer i en allt mer globaliserad vĂ€rld. Denna artikel handlar om hur svenska staten i sin kulturpolitik (inklusive mediapolitiken) förhĂ„llit sig till informationsteknologi. Studien gĂ€ller policies pĂ„ central statlig nivĂ„ under perioden 1991–1998. FrĂ„gan Ă€r hĂ€r hur teknisk utveckling förestĂ€llts i relation till nationell identitet och i vilken utstrĂ€ckning man tĂ€nkt sig relationen som stadd i förĂ€ndring. Jag drar slutsatsen att inget egentligt förĂ€ndringsprojekt förelegat. Man tĂ€nkte sig visserligen att omgivningen förĂ€ndrades som resultat av en deterministisk teknikutveckling. Detta bemöttes – framförallt under regeringen Bildt men Ă€ven senare – i termer av nationens utsikter i tĂ€vlan med andra nationer. FrĂ„n socialdemokratiskt och vĂ€nsterhĂ„ll har man Ă€ven uppfattat ett hot frĂ„n multinationella företag mot svensk demokrati och kultur – det senaste framförallt i termer av globaliseringens hot mot svenska sprĂ„ket – detta har i sin tur lett till begrĂ€nsade försök att skrida till den nationella kulturens försvar.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tobias Harding
Title:
IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
References:

Anderson; Benedict (1996): Den förestÀllda gemenskapen; Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning; i Sven-Erik Torhells svenska översÀttning; Bokförlaget Daidalos; Göteborg.


Brubaker; Rogers (1992): Citizenship Citizenship and Nationhood in France and Germany; Cambridge; Massachusetts: Harward University Press.


Castells; Manuell (1996): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume I; Network Society; Oxford: Blackwell Publishers Ltd.


Castells; Manuell (1997): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume II; Power of Identity; Oxford: Blackwell Publishers Ltd.


Castells; Manuell (1998): The Information Age: Economy; Society and Culture; Volume III; End of Millennium; Oxford: Blackwell.


Eriksson; Catharina; Maria Eriksson Baaz och HĂ„kan Thörn (1999): ”Den postkoloniala paradoxen; rasismen och ’det mĂ„ngkulturella samhĂ€llet’; En introduktion till postkolonial teori”; i Catharina Eriksson; Maria Eriksson Baaz och HĂ„kan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer; Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mĂ„ngkulturella samhĂ€llet; Nora: Nya Doxa.


FornĂ€s; Johan; Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny SundĂ©n and Malin Sveningsson (2002): ”Into Digital Borderlands”; Johan FornĂ€s Kajsa Klein; Martina Ladendorf; Jenny SundĂ©n and Malin Sveningsson: Digital Borderlands; New York: Peter Lang Publishing Inc.


Gellner;Ernest (1988): Nations and nationalism; Oxford: Blackwell.


Gibson; William (2001): Neuromancer; London: Harper Collins.


Giddens; Anthony (1991): Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age; Oxford: Polity Press.


Griffiths; Tony (2004): Scandinavia – at war with trolls; A history from the Napoleonic era to the third millennium; London: C. Hurst &co. Ltd.


Hall; Stuart (1999): ”NĂ€r intrĂ€ffade ’det postkolloniala’? TĂ€nkande vid grĂ€nsen”; i Catharina Eriksson; Maria Eriksson Baaz och HĂ„kan Thörn (red.): Globaliseringens kulturer; Den postkoloniala paradoxen; rasismen och det mĂ„ngkulturella samhĂ€llet; Nora: Nya Doxa.


Haraway; Donna (2000) [1991]: “A Cyborg Manifesto: Science; Technology and Socialist-Feminsm in the Late Twentieth Century” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Harding; Tobias (2005): ”Det breddade kulturarvet och den oromantiska nationalismen – Synen pĂ„ ‘nation’ och ‘kulturarv’ i svensk nationell kulturarvspolitik”; paper för konferensen Demokratiskt kulturarv; 9–10 december 2004; Laxholmen; Arbetets museum; Norrköping; under utgivning av Peter Aronsson i den tillhörande konferensensantologin.


Johansson; Magnus (1997): Smart; fast and beautiful: on rhetoric of technology and computing discourse in Sweden 1955–1995; Linköping Studies in Arts and Science; Linköping: Linköpings universitet; Institutionen för Tema.


Johansson; Magnus; Jörgen Nissen och Lennart Sturesson (1998): ”IT-ism”. Informationsteknologin som vision och verklighet; Stockholm.


JĂŒnger; Ernst (1932): Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt; Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.


Kalathil; Shanthi and Taylor C. Boas (2003): Open Networks – Closed Regimes; The Impact of the Internet on Authoritarian Rule; Wachington D.C: Carnegie Endowment for International Peace.


Kennedy; Barbara (2000): “The ‘Virtual Machine’ and new Becommings in Pre-Milennial Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Kylhammar; Martin (2003): “Teknik; kommunikation och makt” i Martin Kylhammar och Jean-Francois Battail (red.): PĂ„ vĂ€g mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten; medierna och medborgarkompetensen; Stockholm: Carlssons.


Lash; S and J. Urry (1994): Economies of Signs and Space; London: Sage.


Mitra; Ananda (2000): “Virtual Communality: Looking for India on the Internet” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Nathan; John (2004): Japan Unbound; A Volatile Nation’s Quest for Pride and Purpose; Boston/New York: Houghton Mifflin Company.


Neaman; Elliot W. (1999): A Dubious Past; Ernst JĂŒnger and the Politics of Literature after Nazism; Berkley/Los Angeles/London: University of California Press.


Santesson-Wilson; Peter (2003): Studier i symbolpolitik; Lund Political Studies 129; Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.


Smith; Anthony D. (1986): The Ethnic Origin of Nations; Cambridge; Massachusetts: Blackwell Publishers.


Stratton; Jon (2000) [1997]: “Cyberspace and the Globalisation of Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy (2000): The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Sörlin; Sverker (2004): Europas idĂ©historia 1692–1918: Mörkret i mĂ€nniskan; Stockholm: Natur och kultur.


Tomas; David (2000) [1989]: “The Technofilic Body: On Technicity in William Gibson’s Cyborg Culture” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Tralau; Johan (2002): MĂ€nniskoskymning: FrĂ€mlingsskap; frihet – och Hegels problem hos Karl Marx och Ernst JĂŒnger; Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion.


Zickmund; Susan (2000) [1997]: “Approaching the Radical Other: The Discursive Culture of Cyberspace” in David Bell and Barbara M. Kennedy 2000: The Cybercultural Reader; London/New York: Routledge.


Riksdagsmaterial


Kungl. Maj:ts proposition 1974:28.


Motion 1991/92:Kr299; av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd).


Motion 1991/92: Kr5; av Ingvar Carlsson m.fl. (s).


Motion 1991/92:Kr7; av Lars Wener m.fl. (v).


Motion 1995/96 T51; av Carl Bildt m.fl. (m).


Motion 1995/96 T52 ; av Mats Odell m.fl. (kd).


Motion 1995/96 T56; av Stig Sandström m.fl. (v).


Motion 1995/96 T57; av Kerstin Warnerbring m.fl. (c).


Motion 1995/96 T58; av Eva Flyborg m.fl. (fp).


Motion 1995/96 T 59; av Elisa Abscal Reyes m.fl. (mp).


Motion 1996/97: K14; av Anders Björk m.fl. (m).


Motion 1996/97: K15; av Gudrun Schyman m.fl. (v).


Motion 1996/97: K16; av Ewa Larsson m.fl.


Motion 1996/97: K713 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m).


Regeringsförklaringen 1991: Riksdagens protokoll 1991-10-04.


Regeringsmaterial


Dir. 1991:67; beslut vid regeringsmötet 1991-07-25.


Statens offentliga utredningar (SOU)


SOU 1972:66 SOU 1992:10 Ett nytt bolag för rundradiosÀndningar; betÀnkande av utredningen om nytt huvudmannaskap för rundradionÀtet.


SOU 1991:108 Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio; DelbetÀnkande av utredningen om tekniska förutsÀttningar för utökade sÀndningar av radio och television till allmÀnheten.


SOU 1992:36 Radio och TV i ett; betÀnkande av utredningen för myndighet för radio- och TV-sÀndningar till allmÀnheten.


SOU 1994:34 Teknisk utrymme för ytterligare TV-sÀndningar; SlutbetÀnkande av utredningen om tekniska förutsÀttningar för utökade sÀndningar av radio och television till allmÀnheten.


SOU 1994:105 Ny lagstiftning om radio och TV; SlutbetÀnkande av Radioutredningen.


SOU 1994:118: Informationsteknologin: Vingar Ät mÀnniskans förmÄga; BetÀnkande av IT-kommissionen.


SOU 1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV.


SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning; Kulturutredningens slutbetÀnkande.


SOU 1996:25 FrĂ„n massmedia till multimedia – att digitalisera svensk television.


SOU 1997:14 IT i kulturens tjÀnst; KulturnÀt Sveriges slutbetÀnkande.


SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige – Ă€gande och strukturförĂ€ndringar i press; radio och TV.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tobias Harding
Title:
IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21