Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
Göm menyn

Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
Author:
Charlotte Hagström: Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
026
Pages:
313-321
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Charlotte Hagström
Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
References:

Blom; K Arne; Gert Fors & Cecilia Nelson (2002): Mellan Liv och död. Arkiv och museer i Lund berättar; Lund: Lunds konsthall.


Bring√©us; Nils-Arvid (1988): ‚ÄĚFolkkulturen och Folklivsarkivet‚ÄĚ. I: Bring√©us; red: Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-√•rs-jubileet; Lund: Folklivsarkivet.


Claesson; Anna Maria (1999): ‚ÄĚJag f√•r ta mycken tid vid mitt skrifbord‚ÄĚ; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.


Fjell; Tove Ingebj√łrg (2005): ‚ÄĚOffentliggjort; men inte offentligt? N√•gra tankar om bruket av Inter-netk√§llor‚ÄĚ; i Hagstr√∂m & Marander-Eklund (red.); Fr√•gelistan som k√§lla och metod; Lund: Stu-dentlitteratur.


Hagstr√∂m; Charlotte & Lena Marander-Eklund (2005): ‚ÄĚAtt arbeta med fr√•gelistor. En introduktion‚ÄĚ; i Hagstr√∂m & Marander-Eklund (red.); Fr√•gelistan som k√§lla och metod; Lund: Studentlitteratur.


Holmdahl; Barbro (1999): Sjuksköterskan historia. Från Siukwakterska till Omvårdnadsdoktor; Stock-holm: Liber utbildning.


Lundgren; Brita (1990): Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska Postverket; Stockholm: Carlsson.


Löfgren; Orvar (1999): On holiday. A history of vacationing; Berkeley: Univ of California Press.


Petersen; Anja (1999): ‚ÄĚFotografiet som etnologisk ber√§ttelse‚ÄĚ; i Bergquist & Svensson (red.) Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.


Ridderstr√łm; Helge (2002): ‚ÄĚForskningsetiske problemer i cyberkulturen‚ÄĚ; i Tidskrift for kulturforsk-ning 2002:2.


Sjögren; Eva & Catarina Lundström (2001): Historia på riktigt! Arkivpedagogik i praktiken; Lund: Skånes arkivförbund.


Sj√∂holm; Carina (1999): ‚ÄĚBiobiljetter; filmstj√§rnealbum och fr√•gelistor‚ÄĚ; i Bergquist & Svensson (red.); Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner; Lund: Studentlitteratur.


Wollinger; Susanne (2005): ‚ÄĚSom man s√•r f√•r man sk√∂rda. Om fr√•gelistan som arbetsprocess‚ÄĚ; i Hag-str√∂m & Marander-Eklund (red.); Fr√•gelistan som k√§lla och metod; Lund: Studentlitteratur.


Åström; Lissie (1986): I kvinnoled. Om kvinnors liv i tre generationer; Malmö: Liber.


Material ur Folklivsarkivet i Lund


LUF 200 Beredskapen (frågelista)


M 22713-22790; 22820; 23675; 23676 (frågelistsvar)


O 81:1-12 (brevsamling)


Sex och preventiv i våra arkiv (temalåda)

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Charlotte Hagström
Title:
Sonjas samling: Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21