Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | VÀgen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff
Göm menyn

Title:
VÀgen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff
Author:
Lars Bagborg: Institutionen för kulutrantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
025
Pages:
297-312
No. of pages:
16
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Ett mord pÄ en nÀra anhörig slÄr livet i spillror. I intervjuer med anhöriga till bÄde mordoffer och dödsdömda beskrivs upplevelser av overklighet; maktlöshet och ensamhet. Overklighet för att de hÀndelser som drabbar en inte kan sÀttas in i ett meningsfullt sammanhang. Maktlöshet eftersom det som hÀnt inte kan göras ogjort. Ensamhet eftersom man kÀnner att man inte kan kommunicera och dela sina upplevelser med andra. MÄnga anhöriga till mordoffer och dödsdömda Äterfinner ett sammanhang genom att engagera sig i anhörigorganisationer. I min presentation tolkar jag verksamheten i dessa organisationer som förhandlingar av individuella upplevelser och kulturellt konstruerade betydelser. I anhörigorganisationer Äterskapas ett meningsfullt sammanhang genom att individens upplevelser fogas in i ett gemensamt berÀttelserum. Mening och handling ersÀtter tomhet och maktlöshet. Meningsskapandet i dessa organisationer sker emellertid inte i ett samhÀlleligt vakuum. Oavsett om organisationen stödjer anhöriga till mordoffer eller dödsdömda har de att förhÄlla sig till och förhandla vissa kulturellt konstruerade begrepp som offer; förövare; ansvar; hÀmnd och rÀttvisa. Jag diskuterar hur individer och organisationer söker forma sina berÀttelser sÄ att deras upplevelser skall kunna erkÀnnas som giltiga i det offentliga samtalet. Artikeln bygger pÄ min pÄgÄende forskning om dödsstraff och försoning i Texas; finansierat av VetenskapsrÄdet. Empirin utgörs frÀmst av intervjuer med anhöriga till mordoffer; anhöriga till dödsdömda; dödsdömda; Äklagare; advokater samt de som jobbar i avrÀttningskammaren.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lars Bagborg
Title:
VÀgen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff
References:

Abney; D. 2001. The Breath of Spring; i Waking to Tears. Losing a loved one to violence. Red. T. B. Nelson. New York: Writers Club Press.


Anderson; K. 2005. Crime in Texas. Your Complete Guide to the Criminal Justice System. Austin: The University of Texas Press.


Arendt; H. 1994. Essays in Understanding. 1930–1954. Formation; Exile and Totalitarianism. New York: Schocken Books.


Brueggemann; 1986. Hopeful Imagination. Prophetic Voices in Exile. Fortress Press.


Christie; N. 2001. Det idealiska offret. I Det motspĂ€nstiga offret. Red: M. Åkerström och I. Sahlin. Lund: Studentlitteratur.


Gilmore; M. 1994. Shot in the Heart. New York: Anchor Books.


Herman; J. 1997. Trauma and Recovery. New York: Basic Books.


Igra; L. 2002. Den tunna hinnan. Stockholm: Natur och Kultur.


Jackson; M. 1989. Paths Towards a Clearing. Bloomington: Indiana University Press.


___ 1998. Minima Ethnographica. Intersubjectivity and the anthropological project. Chicago: University of Chicago Press.


_____ 2002a. The Politics of Storytelling. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Lars Bagborg
Title:
VÀgen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21