Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | En god författare Àr en död författare
Göm menyn

Title:
En god författare Àr en död författare
Author:
David Gedin: Institutionen för litteraturvetenskap och idåhistoria, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
024
Pages:
277-296
No. of pages:
20
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Uppsatsen bestÄr av tvÄ delar. I den första; helt dominerande delen; sammanfattas en del av de forskningsresultat kring det kulturella fÀltet i Sverige under 1880-talet som jag presenterat i avhandlingen FÀltets herrar. FramvÀxten av en modern konstnÀrsroll. ArtonhundraÄttitalet (Stockholm/Stehag; 2004). I den andra; korta; avslutande delen tar jag upp nÄgra teoretiska problem kring de begrepp som skapats av Pierre Bourdieu och som ligger till grund för undersökningen. OcksÄ dessa resonemang Äterfinns i avhandlingen och Àr i stort kopierade frÄn den inledande teoridiskussionen. Men eftersom de enligt min mening Àr centrala; mycket intressanta och saknar uppenbara; fullstÀndiga svar; sÄ vill jag gÀrna lyfta fram dem i förhoppningen att fÄ tillfÀlle att diskutera dem ytterligare. Eftersom framstÀllningen i princip enbart redogör för den redan redovisade forskningen i avhandlingen inskrÀnker jag noterna till de direkta citat som finns i texten. I övrigt hÀnvisar jag till huvudkÀllan.

Uppsatsen publiceras Àven i serien SkeptronhÀften; Uppsala universitet; ISSN 0284-0731; www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
David Gedin
Title:
En god författare Àr en död författare
References:

Agrell; Alfhild (”Thyra”). Dramatiska arbeten I. (RĂ€ddad 1882; m.fl.); Stockholm 1883.

Almqvist; Carl Jonas Love Det gÄr an; Stockholm 1839.

BĂ„Ă„th; A[lbert]. U[lrik]. Dikter; Stockholm 1879.

Benedictsson; Victoria (”Ernst Ahlgren”) Pengar. Novell; Stockholm 1885.

onnier; Karl Otto Bonniers. En bokhandlarfamilj IV; Stockholm 1931.

Bourdieu; Pierre La domination masculine Paris; Frankrike 1998. (Sv. övers. Den manliga dominan-sen; Göteborg 1999.)

Bourdieu; Pierre Les rĂšgles de l’art. GenĂšse et structure du champ littĂ©raire (Paris; Fr. 1992). (Sv. övers. av Johan Stierna Konstens regler. Det litterĂ€ra fĂ€ltets uppkomst och struktur; Moderna franska tĂ€nkare 31; Stockholm/Stehag 2000.)

Bourdieu; Pierre; Sur la tĂ©lĂ©vision; suivi de L’emprise du journalisme; Paris; Fr. 1996. (Sv. övers. av Mats Rosengren Om televisionen; följd av Journalistikens herravĂ€lde; Stockholm/Steehag 1998.)

Bremer; Fredrika Famillen H***; i Teckningar utur hvardagslifvet 2–3 Upsala 1830–31.

Bremer; Fredrika Hertha; Stockholm 1856.

Broady; Donald Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin; (1990) 2:a korr. uppl. (Stockholm 1991).

Fowler; Bridget Pierre Bourdieu and Cultural Theory. Critical Investigations; London; UK 1997.

Fröding; Gustaf Guitarr och dragharmonika. Mixtum pictum pÄ vers; Stockholm 1891.

Gedin; David FÀltets herrar. FramvÀxten av en modern konstnÀrsroll. ArtonhundraÄttitalet Stock-holm/Stehag 2004.

Geijerstam; Gustaf af Erik Grane. Upsala-roman; Stockholm 1885.

Geijerstam; Gustaf af GrÄkallt. Teckningar och utkast; Stockholm 1882.

Heidenstam; Verner von Endymion; Stockholm 1889.

Heidenstam; Verner von RenÀssans. NÄgra ord om en annalkande brytningstid inom litteraturen; Stockholm 1889.

Heidenstam; Verner von; & Levertin; Oscar Pepitas bröllop. En literaturanmÀlan; Stockholm 1890.

Heidenstam; Verner von; Vallfart och vandringsÄr. Dikter; Stockholm 1888.

Ibsen; Henrik Et Dukkehjem. Skuespil i tre akter; Kjöbenhavn (Dk) 1879.

Ibsen; Henrik Gengangere; KĂžbenhavn (DK) 1881.

Knorring; Sophie von Illusionerna; Stockholm 1836.

Lagerlöf; Selma Gösta Berlings saga; Stockholm 1891.

Leffler; Ann Charlotte En rÀddande engel

Leffler; Anne Charlotte Sanna qvinnor. SkÄdespel i tre akter; Stockholm 1883.

Leffler; Anne Charlotte Ur lifvet I–IV; Stockholm 1882–89.

Levertin; Oscar Legender och visor; Stockholm 1891.

Linder; Gurli SĂ€llskapsliv i Stockholm under 1880- och 1890-talen. NĂ„gra minnesbilder; Stockholm 1918. Jfr Ă€ven Linder Ӂttitalets unga Sverige”; i Ord och Bild 1909; s 613–19

Lovell; Terry ”Thinking feminism with and against Bourdieu” i Reading Bourdieu on Society and Culture; ed. B. Fowler; Oxford; UK/Malden; MA; USA 2000; s 27–48.

Mickwitz; Gerda von ”Messling” i FramĂ„t nr. 5/1886.

Moi; Toril ”Appropriating Bourdieu. Feminist Theory and Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture”; i New Literary History 4/91. Äv. i What is a Woman; and Other Essays; Oxford; UK 2001; s 264–99. Samt i Pierre Bourdieu ed. Derek Robbins; London; UK; 1999. (Sv. övers. ”Att erövra Bourdieu” i Kvinnovetenskaplig tidskrift; 1/94; s 3–25.).

Nordensvan; Georg I harnesk. Roman; Stockholm 1882.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria II; red. Elisabeth MÞller Jensen; HöganÀs 1993.

Personne; John Strindbergs-litteraturen och osedligheten bland skolungdomen. Till förÀldrar och uppfostrare samt till de styrande; Stockholm 1887.

Roos; Mathilda Familjen Verle; Stockholm 1889.

[Rydberg; Viktor] Bibelns lÀra om Kristus. Samvetsgrann undersökning af V.R.; Göteborg 1862

[Sahlin; Harald] Svenska pressen om August Strindberg och religionen. Utdrag ur svenska tidningsre-daktionernas omdömen om domen öfver ”Giftas” författare; samlade och utgifna af H.S.; Söder- hamn 1885.

Strindberg; August Giftas. Tolf Àktenskapshistorier med interview och förord; Stockholm 1884. (Alt. Samlade verk 16; utg. av Ulf Boëthius; Stockholm 1982.)

Strindberg; August Röda rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet; Stockholm 1879. (Samlade verk 6; utg. av Carl Reinhold Smedmark; Stockholm 1981.)

Strindberg; August Tjensteqvinnans son. En sjĂ€ls utvecklingshistoria (1849–67); Stockholm 1886. (SV 20; utg. av Hans Lindström; Stockholm 1989.)

[Strindberg; August] FrÄn Fjerdingen och SvartbÀcken. Studier vid Upsala akademi af S-g; Stockholm 1877. (IngÄr i SV 2; utg. av Carl Reinhold Smedmark; Stockholm 1981.)

[Wahlenberg; Anna] Teckningar i sanden; avf Rien; Stockholm 1882.

Wicksell; Knut NÄgra ord om samhÀllsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med sÀrskildt af-seende pÄ dryckenskapen; Uppsala 1880.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
David Gedin
Title:
En god författare Àr en död författare
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21