Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | ”Ett brev betyder sĂ„ mycket”: nĂ„gra samtida perspektiv pĂ„ historiska brev
Göm menyn

Title:
”Ett brev betyder sĂ„ mycket”: nĂ„gra samtida perspektiv pĂ„ historiska brev
Author:
Tilda Maria Forselius: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
021
Pages:
241-251
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Personliga brev utgör traditionellt sett ett viktigt kĂ€llmaterial inom alla de historiskt orienterade Ă€mnena; exempelvis i biografiska studier. Under senare Ă„r har brev ocksĂ„ uppmĂ€rksammats som en berĂ€ttarform med sĂ€rskilda kĂ€nnetecken; som kan beforskas t.ex. frĂ„n retoriska och narratologiska infallsvinklar. Bl.a. inom anglosaxisk poststrukturalistiskt inspirerad forskning och diskussion har synen pĂ„ brevs textualitet ocksĂ„ lett till ett generellt ifrĂ„gasĂ€ttande av fakta- eller informationsvĂ€rdet eller av bruket av brev som ’dokument’. Idag tycks intresset för brevutgĂ„vor och för brev som biografisk kĂ€lla Ă„ter vara stort i Sverige. Det aktualiserar frĂ„gan om hur brevdiskurser förstĂ„s och behandlas som historiska referenser. I artikeln framhĂ„ller jag risken för att de kulturellt inövade förestĂ€llningarna om brev som ’autentiska’ dokument och som sanningsbĂ€rare skymmer komplexa kulturhistoriska aspekter av brevpraktiken. Syftet Ă€r att problematisera vissa för-givet-taganden om brevberĂ€ttandets direkta hĂ€nvisning till en historisk verklighet; till ’fakta’ eller ’sanning’. Jag lyfter ocksĂ„ fram exempel pĂ„ forskare som pĂ„ fruktbara sĂ€tt arbetat med brevs textuella; mediala och relationella aspekter; och som dĂ€rmed visat pĂ„ alternativa sĂ€tt att förstĂ„ brevets sociala roll.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tilda Maria Forselius
Title:
”Ett brev betyder sĂ„ mycket”: nĂ„gra samtida perspektiv pĂ„ historiska brev
References:

Otryckt


RA; Börstorpssamlingen; E:3052.


Tryckt


Altman; Janet (1986): “The letter book as a literary institution 1539–1789: Toward a cultural history of published correspondences in France”; i Porter; Charles A. (red.); Men/women of letters/Yale French studies 71; New Haven: Yale University Press; 17–63.


Beebee; Thomas O. (1999): Epistolary fiction in europe 1500–1850; Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.


Elam; Ingrid (2004): Min obetydliga beundran: Martina von Schwerin och den moderna lÀsarens födelse; Stockholm: Norstedts.


Forselius; Tilda Maria (2003): ”Jaget; frun och den fjolliga flickan: Rollspel och identitetskonstruktion i Julie Björckegrens brev till Carl Sparre”; i Helgeson; Paulina & Nordenstam; Anna (red.); Brevkonst; Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion; 45–74.


Gerber; David A. (2000): “Epistolary ethics: Personal correspondence and the culture of emigration in the nineteenth century”; in Journal of american ethnic history; 19:4; 3–23.


Gilroy; Amanda & Verhoeven; V. M. (2000): “Introduction”; i Gilroy; Amanda & Verhoeven; V. M. (red.); Epistolary histories: Letters; fiction; culture; Charlottesville/London: University Press of Virginia; 1–25.


Hansson; Stina (1988): Svensk brevskrivning: Teori och tillÀmpning; Göteborg: Litteraturvetenskap-liga institutionen; Universitetet.


Hansson; Stina (1993): Salongsretorik: Beata Rosenhane (1638–74); hennes övningsböcker och den klassiska retoriken; Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen; Universitetet.


Hasselberg; Ylva (1999): “Letters; social networks and the embedded economy in sweden: Some re-marks on the Swedish bourgeoisie 1800–1850”; i Earle; Rebecca (red.); Epistolary selves: Letters and letter–writers; 1600–1945; Aldershot: Ashgate; 95–107.


Hederberg; Hans (2005). Om svar anhÄlles. Dagens Nyheter 25 maj 2005.


Knutson; Ulrika (2004): Kvinnor pÄ grÀnsen till genombrott: GrupportrÀtt av Tidevarvets kvinnor; Stockholm: Bonniers.


Lagerlöf; Selma (1998): Mammas Selma: Selma Lagerlöfs brev till modern; red. Ying Toijer-Nilsson; Stockholm: Bonniers.


Larsson; Lisbeth (2001): Sanning och konsekvens: Marika Stiernstedt; Ludvig Nordström och de bio-grafiska berÀttelserna; Stockholm: Norstedts.


MacArthur; Elizabeth J. (1990): Extravagant narratives: Closure and dynamics in the epistolary form Princeton; N.J.: Princeton University Press


Nationalencyklopediens ordbok. Första bandet (1995); HöganÀs: Bra böcker.


Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1–5 (1993–2000); huvudredaktör Elisabeth MĂžller Jensen; HöganĂ€s: Wiken/Bra Böcker.
Ong; Walter (1990): Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet; Göteborg: Anthropos.


Porter; Charles A. (1986): “Foreword”; in Porter; Charles A. (ed.); Men/women of letters/Yale French studies 71.


Stanley; Liz (2004): “The epistolarium: On theorizing letters and correspondences”; i Auto/Biography; 12:3; 201–235.


Strindberg; August (1999): Min eld Ă€r den största: Brev 1858–1912; red. Kerstin DahlbĂ€ck; Stock-holm: Ordfront.
Svenskt litteraturlexikon (1970); Lund: Gleerup.


Thurén; Torsten (1997): KÀllkritik; Stockholm: Almqvist & Wiksell.


Tranströmer; Tomas (2001): Air mail: Brev 1964–1990; red. Torbjörn Schmidt; Stockholm: Bonniers.


Ulvros; Eva Helen (1996): Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870; Lund: Historiska media.


Ulvros; Eva Helen (2001): Sophie Elkan: Hennes liv och vÀnskapen med Selma Lagerlöf; Lund: His-toriska media.


Wallenstedt; Catharina (1995): AllrakĂ€raste: Catharina Wallenstedts brev 1672–1718; red. Christina Wijkmark Stockholm: Atlantis.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Tilda Maria Forselius
Title:
”Ett brev betyder sĂ„ mycket”: nĂ„gra samtida perspektiv pĂ„ historiska brev
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21