Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Göm menyn

Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Author:
Katarina Elam: Avdelningen för estetik, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
019
Pages:
227-233
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Syftet är att belysa kroppen och det sinnliga som bas för estetisk erfarenhet. En grundläggande tes är att kroppens roll för uppskattning och förståelse av olika former av kulturyttringar är betydande och avsevärt större än vad som traditionellt brukar framhållas inom estetisk teori. Kroppen står på flera sätt i fokus för den samtida konsten men även för exempelvis reklamen. Av det skälet måste det vara angeläget att också reflektera över kroppens betydelse för hur vi uppfattar och förstår omvärlden och representationer av denna. Bilder; film och begrepp kan vidga och påverka våra sinnen; som sociala varelser är vår perception intimt sammanflätad med kulturella företeelser av olika slag. En fokusering på kroppen gör även att den gängse distinktionen mellan konst och liv förkastas.

√Ąven publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Elam
Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
References:

Grosz; Elizabeth; 1994. Volatile Bodies. Bloomington: Indiana University Press.


Haraway; Donna; 1988. ‚ÄúSituated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Priviledge of Partial Perspective‚ÄĚ; Feminist Studies; Vol. 14; no3.


Jonas; Hans; 2001 (1966). The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Evanstone: Northwestern University Press.


Korsmeyer; Carolyne; 2004. Gender and Aesthetics: An Introduction. New York: Routledge.


Mans√©n; Elisabeth; 2003. ‚ÄúAtt t√§nka med t√•rna.‚ÄĚ I: Andersson; L.G. & Mans√©n; E. (red.) Vidgade sin-nen. Nora: Nya Doxa.


Saito; Yuriko; 2001. ‚ÄúEveryday Aesthetics.‚ÄĚ I: Philosophy and Literature; Vol. 25; 2001.


Stolnitz; Jerome; 1960. Aesthetics and Philosophy of Art Criticism: A Critical Introduction. Boston: Houghton Mifflin.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Elam
Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21