Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen

Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Author:
Katarina Elam: Avdelningen för estetik, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
019
Pages:
227-233
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Syftet Àr att belysa kroppen och det sinnliga som bas för estetisk erfarenhet. En grundlÀggande tes Àr att kroppens roll för uppskattning och förstÄelse av olika former av kulturyttringar Àr betydande och avsevÀrt större Àn vad som traditionellt brukar framhÄllas inom estetisk teori. Kroppen stÄr pÄ flera sÀtt i fokus för den samtida konsten men Àven för exempelvis reklamen. Av det skÀlet mÄste det vara angelÀget att ocksÄ reflektera över kroppens betydelse för hur vi uppfattar och förstÄr omvÀrlden och representationer av denna. Bilder; film och begrepp kan vidga och pÄverka vÄra sinnen; som sociala varelser Àr vÄr perception intimt sammanflÀtad med kulturella företeelser av olika slag. En fokusering pÄ kroppen gör Àven att den gÀngse distinktionen mellan konst och liv förkastas.

Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Elam
Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
References:

Grosz; Elizabeth; 1994. Volatile Bodies. Bloomington: Indiana University Press.


Haraway; Donna; 1988. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Priviledge of Partial Perspective”; Feminist Studies; Vol. 14; no3.


Jonas; Hans; 2001 (1966). The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Evanstone: Northwestern University Press.


Korsmeyer; Carolyne; 2004. Gender and Aesthetics: An Introduction. New York: Routledge.


MansĂ©n; Elisabeth; 2003. “Att tĂ€nka med tĂ„rna.” I: Andersson; L.G. & MansĂ©n; E. (red.) Vidgade sin-nen. Nora: Nya Doxa.


Saito; Yuriko; 2001. “Everyday Aesthetics.” I: Philosophy and Literature; Vol. 25; 2001.


Stolnitz; Jerome; 1960. Aesthetics and Philosophy of Art Criticism: A Critical Introduction. Boston: Houghton Mifflin.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Elam
Title:
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment