Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
Göm menyn

Title:
Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
Author:
Sture Brändström: Musikh√∂gskolan, Luleå tekniska universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
015
Pages:
181-189
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Sture Brändström
Title:
Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
References:

Ambj√∂rnsson; R. (1988): Den sk√∂tsamme arbetaren. Id√©er och ideal i ett norrl√§ndskt s√•gverk-samh√§lle 1880‚Äď1930. Stockholm: Carlssons Bokf√∂rlag.


Ambjörnsson; R. (1996): Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Bonnier Alba.


Bohman; S. (1985): Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Diss. Stockholm: Nordiska museets handlingar 103.


Bourdieu; P. (1996): Homo academicus. Stockholm: Brutus √Ėstlings Bokf√∂rlag Symposion.


Bourdieu; P. (1986): Kultursociologiska texter. I urval av D. Broady och M. Palme. Stock-holm: Salamander.


Broady; D. (1990): Sociologi och epistemologi. Om Bourdieus författarskap och den histo-riska epistemologin. Diss. Stockholm: HLS Förlag.


Broady; D. & Lundgren; U-P. (1984): Rätten att tala. Skeptron. Texter om läroplansteori och kulturreproduktion. Stockholm: Symposion.


Brändström; S. & Wiklund; C. (1995): Två musikpedagogiska fält. En studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. Diss. Umeå: Pedagogiska institutionen Umeå univer-sitet.


Larsson; A. (2005): En idéhistorisk studie av Framnäs Folkhögskolas musikutbildning (preli-minär titel på bokmanus).


Lilliestam; L. (1995): Geh√∂rsmusik ‚Äď blues; rock och muntlig tradering. G√∂teborg: Bo Ejeby F√∂rlag.


Munkhammar; B. (2000): Hemligskrivaren. En essay om Eyvind Johnson. Stockholm: Bonni-ers.


Trondman; M. (1994): Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till och i hög-skolan. Diss. Stockholm: Carlssons Förlag.


Enquist; P.O. (1983): Musikanternas uttåg. Stockholm: Norstedt.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Sture Brändström
Title:
Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21