Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Out of the Salon
Göm menyn

Title:
Out of the Salon
Author:
Katarina Bonnevier: Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
014
Pages:
171-179
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Genom en studie kring Salongen undersöker jag de performativa aspekter som finns i all arkitektur. Salongen Ă€r bĂ„de den materiella; rumsliga behĂ„llaren och den tidsbegrĂ€nsade hĂ€ndelsen – en typ av iscensĂ€ttning dĂ€r mĂ€nniskorna och handlingarna inte kan sĂ€rskiljas frĂ„n det byggda. Texten kretsar kring den litterĂ€ra; feministiska och sexuellt grĂ€nsöverskridande salong författaren Natalie Clifford Barney iscensatte i sitt hem pĂ„ 20; rue Jacob i Paris under nittonhundratalet; och ett par samtida Stockholms salonger som lĂ„tit sig inspireras av Barney. PĂ„ cafĂ© Copacabana har det under flera sĂ€songer hĂ„llits litterĂ€ra salonger en gĂ„ng i mĂ„naden. DĂ€r har ”historiska och dagsaktuella kulturella och queerfeministiska teman” presenterats. För att komma salongsarkitekturen nĂ€rmare gav jag; som ett slags fullskaleexperiment; en salong hösten 2004 inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Det försöket som var ett akademiskt seminarium förklĂ€tt till salong hade ocksĂ„ sin utgĂ„ngspunkt i Barneys evenemang. Genom salongens rollbesatta arkitektur framtrĂ€der relationen mellan mĂ€nniska och arkitektur skarpare eftersom aktörer och publik alltid redan Ă€r inskrivna. Jag frĂ„gar mig hur konstruerar arkitekturen genus; ”lĂ€gre” stĂ„ende grupper eller ”avvikare” frĂ„n normen? Mitt huvudtema Ă€r queera strategier; frĂ„gan om motstĂ„nd och överskridande av sĂ„dana ordningar. Det handlar om maskerad arkitektur; det queera eller icke-straighta. Mitt antagande Ă€r att sambandet mellan mĂ€nniskor och arkitektur har mycket att göra med ytan; beklĂ€dnaden. En arkitekt i Barneys samtid som arbetade utifrĂ„n detta synsĂ€tt var Elsie de Wolfe. Det Ă€r arkitektur betraktat som visuella rumsliga avgrĂ€nsningar; vilket rör sig i skala frĂ„n accessoarer och klĂ€dedrĂ€kter; via scenerier och kulisser; till vĂ€ggar och husgrupper.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Bonnevier
Title:
Out of the Salon
References:

Djuna Barnes (1922): Damernas Almanacka: som förestÀller deras himlatecken och dessas banor; deras mÄntider och dessas vÀxlingar; deras Ärstider sÄsom de följer pÄ varandra; deras dagjÀm-ningar och solstÄnd; liksom en fullstÀndig upprÀkning av deras dagliga och nattliga sinnesvÀx-lingar; nedskriven & illustrerad av en dam av vÀrld. Transl. Elisabeth Zila; epilogue Ingrid Svens-son; Stockholm: Hypatia; 1996.


Barney; Natalie Clifford (1929): Aventures de l’esprit ; Paris: Éditions Émile-Paul Frùres.


Benstock; Shari (1987): Women of the Left Bank; Paris 1900–1940; London: Virago press.


Butler; Judith (1990): Gender Trouble: feminism and the subversion of identity; New York and Lon-don: Routledge; 1999.


Butler; Judith (1993): ‘Imitation and Gender insubordination’; Henry Abelove; Michùle Aina Barale and David M. Halperin (eds.) The Lesbian and Gay Studies Reader; New York & London: Rout-ledge; p.307–320. First published in Butler (1991); ‘Imitation and Gender Insubordination’; Diana Fuss (ed.) Inside/Out: Lesbian Theories; Gay Theories; Routledge: New York and London.


Sanders; Joel (1996): ‘Introduction’; in Joel Sanders (ed.) Stud – Architectures of Masculinity; Princeton: Princeton Architectural Press; p. 10–25.


Sparke; Penny (2003): ‘Elsie de Wolfe and her female clients; 1905–15: gender; class and the profes-sional interior decorator’; in Brenda Martin and Penny Sparke (eds.) Women’s Places: Architecture and Design 1860–1960; London and New York: Routledge; p. 47–68.


De Wolfe; Elsie (1911): The House in Good Taste; New York: The Century Company.


Reference to Internet


Gwen; ’I Fenixpalatset. Mötet i Stockholm’; RöstrĂ€tt för kvinnor; No 1:5; 1912; 2. In Digitalt arkiv över Ă€ldre svenska kvinnotidskrifter [www]; from <http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/>; Kvinnohi-storiska samlingarna; Göteborgs universitetsbibliotek; 1999–2004 (041215).


‘Wolfe; Elsie de’; glbtq: an encyclopedia of gay; lesbian; bisexual; transgender and queer culture [www]; from <http://www.glbtq.com/arts/wolfe_e.html>; Chicago: glbtq; Inc.; 2002 (041028)

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Katarina Bonnevier
Title:
Out of the Salon
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21