Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter

Title:
Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
Author:
Anna Biström: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Finland
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
013
Pages:
157-169
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Flera av Eva Dahlgrens rocktexter innehĂ„ller religiösa bilder och motiv: gudar; evighet; himmel; Ă€nglar och djĂ€vlar. I mĂ„nga av dem förekommer ocksĂ„ kritik mot en traditionell och kristen andlighet som ses som livsförnekande. Syftet verkar ofta vara att formulera en egen och ny andlighet dĂ€r livet och mĂ€nniskan stĂ„r i centrum. En del av tankarna i dessa sĂ„nger Ă€r beslĂ€ktade med tankar inom New Age-rörelsen. I mitt paper tar jag utgĂ„ngspunkt i tvĂ„ av Dahlgrens texter; ”Ung och stolt” samt ”Jag Ă€r gud”. Jag beskriver den syn pĂ„ religion och andlighet som texterna uttrycker. Jag diskuterar ocksĂ„ kopplingar till New Age och nyandlighet i allmĂ€nhet samt frĂ„gan hur andlighetstemat förhĂ„ller sig till Eva Dahlgrens tematisering av Ă€kthet; sökandet efter nĂ„got bestĂ„ende i tillvaron.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Biström
Title:
Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
References:

Eva Dahlgren (2000): För att röra vid ett hjÀrta. SÄngtexter 1975-1999; Wahlström & Widstrand.


Hillevi Ganetz (1997): Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist; Eva Dahlgren och Kajsa Grytt; Stockholm / Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Inger Littberger (2004): OmvĂ€ndelser: nedslag i svenska romaner under hundra Ă„r; Stockholm / Ste-hag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Moberg; Eva (1998): ‘Föraktet för new age.’ I: Eva Moberg (2003): Prima Materia. Texter i urval; Stockholm: Ordfront förlag; s. 207-217.


NynĂ€s; Peter (1997): ‘Om jag skriver en sĂ„ng. Eva Dahlgren frĂ„n verklighet till identifikation.’; i Finsk Tidskrift 2-3/1997; s. 123-132.


Sjöborg; Anders (2004): ‘Religion i rocktexter. FrĂ„gor och teoretiska reflektioner för framtida studier’ I: Andreas HĂ€ger (red.); Tro; pop och kĂ€rlek; i Religionsvetenskapliga skrifter nr 62; Åbo: Åbo Akademi.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Anna Biström
Title:
Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment