Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
Göm menyn

Title:
Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
Author:
Kerstin Bergman: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
011
Pages:
129-138
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Kerstin Bergman
Title:
Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
References:

Baigrie; Brian S.; red. (1996): Picturing Knowledge: Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science; Toronto/Buffalo/London: University of Toronto Press.


Bergman; Kerstin (2004): ”’Individualitet vil være et forældret begreb’: Kvinnor; kloner och visioner i Genspejlet”; i Bibi Jonson; Karin Nykvist och Birthe Sjöblad (red.); Från Eden till Damavdelningen; Lund: Absalon; s. 288-300.


Boys from Brazil; The (1978): Regi Franklin J. Schaeffner; i rollerna Gregory Peck; Lawrence Olivier; James Mason; m.fl.; Twentieth Century Fox.


Hansson; Hertha (1997): ”Debatten som mental tillvänjning”; i Annika Nilsson mfl.; Klona skapelsens krona? Forskare kommenterar kloning av djur och människor; Stockholm: Forskningsrådsnämnden; s. 70-83. Källa 49.


Herbert; Wray; Jeffery L. Sheler; och Traci Watson (1997): ”The world after cloning”; i U.S News & World Report; 10 mars; s. 59-63.


Hwang; Woo Suk; m.fl. (2004): ”Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line derived from a cloned blatsocyst”; i Science; vol. 303; 12 mars 2004; s. 1669-1674.


Ideland; Malin (2005): ”Hybrid-TV: Populärkulturens roll i den offentliga debatten”; i Malin Ideland; Carina Sjöholm; och Robert Willim (red.); ETN: Pop; nr. 1 2005; s. 119-133. Et-nologisk skriftserie.


James; Caryn (2005): ”Critic’s notebook: Duplicates that can beat the real thing”; i New York Times; 22 april.


Kirby; David A. (2000): ”The new eugenics in cinema: Genetic determinism and gene therapy in GATTACA”; i Science Fiction Studies; vol. 27 del 2; nr. 81; juli 2000; s. 193-215. Till-gänglig på www.depauw.edu/sfs/essays/gattaca.htm (2005-11-01). (Web-versionen saknar sidnummer.)


Kirby; David A. (2003): ”Science consultants; fictional films; and scientific practice”; i Social Studies of Science; vol. 33; nr. 2; april 2003; s. 231-268.


Kirby; David A. (2003a): ”Science advisors; representation; and Hollywood films”; i Mo-lecular Inventions; vol. 3; nr. 2; mars 2003; s. 54-60.


Kitcher; Philip (1997): ”Whose self is it anyway?: When would human cloning be a morally acceptable choice; and when a mere exercise in vanity? Would it always transgress Kant’s injunction to treat others as ends in themselves?; i The Sciences; september/oktober 1997; s. 58-62.


Lagercrantz; Agneta (2002): ”Min mamma var en sugga”; i Svenska Dagbladet; 24 december.


Lichtenstein; Paul; och Nancy Pedersen (1998): ”Arv eller Miljö?”; i Forskning & Framsteg; årg. 33; nr. 2 1998; s. 46-50.


Madsen; Svend Ă…ge (1999): Genspejlet: Roman; Copenhagen: Gyldendal.


Nussbaum; Marta C. och Cass R. Sunstein; red. (1999 (1998)): Clones and Clones: Facts and Fantasies About Human Cloning; New York/London: W.W. Norton & Co.


Poon; Peter N. (2000): ”Evolution of the clonal man: Inventing science unfiction”; i Journal of Medical Humanities; vol. 21; nr. 3 2000; s. 159-173.


Ribalow; M. Z. (1997): ”Take two: Have movies about cloning prepared us for the real thing?”; i The Sciences; september/oktober 1997; s. 38-41.


Rose; Christopher (2003): ”How to teach biology using the movie science of cloning people; resurrecting the dead; and combining flies and humans”; i Public Understanding of Science [Sage Publications]; vol. 12; nr. 3; juli 2003; s. 289-296.


Schone; Mark (2005): ”Copycat killer” [recension av Kevin Guilfoiles roman Cast of Shad-ows; 2005]; i New York Times; 6 mars.


Silver; Lee M. (1998 (1997)): Kloning och genteknik: Möjligheter och risker i en ny värld (övers. från engelskan Peter Carlsson); Malmö: Richters.


Silver; Lee M. (2001): ”What are clones? They are not what you think they are”; i Nature; vol. 412; 5 juli 2001; s. 21.


Sjödin; Stefan (2001): ”Teknikens makt” [intervju med Lynn Åkesson)]; i Campus; nr. 2; 4 april 2001. Tillgänglig på http://www.campus.se/camp_print.asp?camp_artID=588 (2005-11-01).


Solter; Davor (2000): ”Mammalian cloning: Advances and limitations”; i Nature Reviews: Genetics; vol. 1; December 2000; s. 199-207.


Sylvan; Peter (2001): Tvillingen i frysen: Kungliga vetenskapsakademien om stamcellsforsk-ning och kloning; Stockholm: Atlantis/Vetenskapsakademien. Nionde skriften i serien om Människan och den nya biologin.


Tuttle; Lisa (1999 (1998)): ”World of Strangers”; i Marta C. Nussbaum och Cass R. Sunstein (red.); Clones and Clones: Facts and Fantasies About Human Cloning; New York/London: W.W. Norton & Co.; s. 297-309.


Vogel; Gretchen (2005): ”Korean team speeds up creation of cloned human stem cells”; i Sci-ence; vol. 308; May 20; s. 1096-1097.


Welin; Stellan (1997) ”Kloning är etiskt acceptabel men riskfylld”; i Annika Nilsson m.fl.; Klona skapelsens krona? Forskare kommenterar kloning av djur och människor; Stock-holm: Forskningsrådsnämnden; s. 41–54. Källa 49.


Åkesson; Lynn (1997): ”Klona skapelsens krona?”; i Annika Nilsson m.fl.; Klona skapelsens krona? Forskare kommenterar kloning av djur och människor; Stockholm: Forsknings-rådsnämnden; s. 84–93. Källa 49.


Åkesson; Lynn (2002): ”Individens frihet ställs mot människans värdighet”; i Axess; nr. 4; juni.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Kerstin Bergman
Title:
Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21