Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Med ögat i kameran: sÀtt att studera tillblivelsen av ett teaterrum

Title:
Med ögat i kameran: sÀtt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Author:
Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhÀllsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
010
Pages:
119-127
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I mitt papper kommer jag att diskutera en teatral visualiseringsprocess. Det empiriska materialet hĂ€mtas frĂ„n videoinspelningar av det Ă„rligt Ă„terkommande repetitionsarbetet inför uppsĂ€ttningen av ”Makten och hĂ€rligheten” i utomhusmiljö framför Alvastra klosterruin. Detta repetitionsarbete leds av en koreograf och en regissör. SĂ„vĂ€l varje Ă„r Ă„terkommande som för Ă„ret nya amatörteaterskĂ„despelare deltar. FrĂ„gor som kommer att diskuteras Ă€r: Hur skapas en teaterscen framför ett kulturarvsmonument? Hur förmedlar deltagarna sinsemellan ett teatralt kroppssprĂ„k med riktning mot en publik? Vilket slags etnografiskt material behövs för att tolka videoinspelade teaterrepetitioner och omvĂ€nt vad kan videoinspelningar tillföra en etnografisk tolkningsprocess?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson
Title:
Med ögat i kameran: sÀtt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
References:

Axelsson; Bodil. (2003): Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.


Daniels; Steven & Cosgrove; Denise. (1993): “Spectacle and Text: Landscape metaphors in Cultural Geography.”I Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; s. 57–77.


Diamond; Elin. (1997): Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theater. London: Routledge.


Duranti; Allesandro. (1997): Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.


Duncan; James. (1993): “Sites of Representation: Place; Time and the Discourse of the Other”. I Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; 39–56.


Farnell; Brenda. (1999): “Moving bodies; acting selves”. Annual rev. of Anthropology. 28: 341–373.


Grimberg; Carl. (1916): Det svenska folkets underbara öden. Forntiden och medeltiden. Stockholm: PA Norstedt & söners förlag.


Kirshenblatt-Gimblett; Barbara. (1998): Destination Culture: Tourism; Museums; and Heritage. Berkeley: University of California Press.


McAuley; Gay. (1999): Space in Performance: Making Meaning in the Theatre. Ann Arbour: University of Michigan Press.


Merchant; Carolyn. (1994): Naturens död. Kvinnan; ekologin och den vetenskapliga revolutionen Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.


Morphy; Howard & Banks; Marcus. ”Introduction: Re-thinking visual anthropology”. I Re-thinking visual anthropology. Red. Marcus Banks & Howard Morphy. New Haven: Yale University Press; 1997. S. 1–35.


Read; Alan. (1993): Theatre and everyday life: an ethics of performance. London: Routledge.


Read; Rosie. (2005): “Scopic Regimes and the Observational Approach: Ethnographic Filmmaking in a Czech Institution”. Visual Antropology. 18: 47–64.


Sparrman; Anna. (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv : bilder; medier och praktiker. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.


Thomas; Helene. (1997): “Dancing: Representation and Difference”. I Cultural Methodologies. Red. Jim McGuigan. London: Sage; s. 142–154.


Åsberg; Cecilia. (2005): Genetiska förestĂ€llningar. Mellan genus och gener i popular/vetenskapens visuella kulturer. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson
Title:
Med ögat i kameran: sÀtt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment