Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Göm menyn

Title:
Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Author:
Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
010
Pages:
119-127
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I mitt papper kommer jag att diskutera en teatral visualiseringsprocess. Det empiriska materialet h√§mtas fr√•n videoinspelningar av det √•rligt √•terkommande repetitionsarbetet inf√∂r upps√§ttningen av ‚ÄĚMakten och h√§rligheten‚ÄĚ i utomhusmilj√∂ framf√∂r Alvastra klosterruin. Detta repetitionsarbete leds av en koreograf och en regiss√∂r. S√•v√§l varje √•r √•terkommande som f√∂r √•ret nya amat√∂rteatersk√•despelare deltar. Fr√•gor som kommer att diskuteras √§r: Hur skapas en teaterscen framf√∂r ett kulturarvsmonument? Hur f√∂rmedlar deltagarna sinsemellan ett teatralt kroppsspr√•k med riktning mot en publik? Vilket slags etnografiskt material beh√∂vs f√∂r att tolka videoinspelade teaterrepetitioner och omv√§nt vad kan videoinspelningar tillf√∂ra en etnografisk tolkningsprocess?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson
Title:
Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
References:

Axelsson; Bodil. (2003): Meningsfulla förflutenheter. Traditionalisering och teatralisering i en klosterruin. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.


Daniels; Steven & Cosgrove; Denise. (1993): ‚ÄúSpectacle and Text: Landscape metaphors in Cultural Geography.‚ÄĚI Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; s. 57‚Äď77.


Diamond; Elin. (1997): Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theater. London: Routledge.


Duranti; Allesandro. (1997): Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.


Duncan; James. (1993): ‚ÄúSites of Representation: Place; Time and the Discourse of the Other‚ÄĚ. I Place/Culture/Representation. Red. James Duncan & David Ley. London: Routledge; 39‚Äď56.


Farnell; Brenda. (1999): ‚ÄúMoving bodies; acting selves‚ÄĚ. Annual rev. of Anthropology. 28: 341‚Äď373.


Grimberg; Carl. (1916): Det svenska folkets underbara öden. Forntiden och medeltiden. Stockholm: PA Norstedt & söners förlag.


Kirshenblatt-Gimblett; Barbara. (1998): Destination Culture: Tourism; Museums; and Heritage. Berkeley: University of California Press.


McAuley; Gay. (1999): Space in Performance: Making Meaning in the Theatre. Ann Arbour: University of Michigan Press.


Merchant; Carolyn. (1994): Naturens d√∂d. Kvinnan; ekologin och den vetenskapliga revolutionen Stockholm/Stehag: Brutus √Ėstlings Bokf√∂rlag Symposion.


Morphy; Howard & Banks; Marcus. ‚ÄĚIntroduction: Re-thinking visual anthropology‚ÄĚ. I Re-thinking visual anthropology. Red. Marcus Banks & Howard Morphy. New Haven: Yale University Press; 1997. S. 1‚Äď35.


Read; Alan. (1993): Theatre and everyday life: an ethics of performance. London: Routledge.


Read; Rosie. (2005): ‚ÄúScopic Regimes and the Observational Approach: Ethnographic Filmmaking in a Czech Institution‚ÄĚ. Visual Antropology. 18: 47‚Äď64.


Sparrman; Anna. (2002): Visuell kultur i barns vardagsliv : bilder; medier och praktiker. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.


Thomas; Helene. (1997): ‚ÄúDancing: Representation and Difference‚ÄĚ. I Cultural Methodologies. Red. Jim McGuigan. London: Sage; s. 142‚Äď154.


Åsberg; Cecilia. (2005): Genetiska föreställningar. Mellan genus och gener i popular/vetenskapens visuella kulturer. Linköping. Linköping Studies in Arts and Science.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson
Title:
Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21