Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Diktaren i medie√•ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. √Ėijers verk
Göm menyn

Title:
Diktaren i medie√•ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. √Ėijers verk
Author:
Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
009
Pages:
109-117
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Jag arbetar f√∂r n√§rvarande p√• ett projekt om relationer mellan film och lyrik. Detta √§r ett t√§mligen outforskat omr√•de; inte minst vad g√§ller fenomenet ‚ÄĚden filmatiserade diktsamlingen‚ÄĚ. vanligtvis diskuteras och unders√∂ks prosaber√§ttelsens relation till filmmediet; och mer s√§llan lyrikens dito.

I mitt paper kommer jag att behandla tv√• aspekter: poesi p√•/i film; samt filmanknytningar i lyrik. Mitt exempel begr√§nsas f√∂r detta f√∂redrag till Bruno K. √Ėijer: dels hans film Fr√•n en demons b√•ge; dels nedslag i n√•gra av hans lyriska texter. Jag f√∂r en estetisk diskussion om hur samspelet mellan medierna fungerar; samt en diskussion om vad detta samspel √§r ett resultat av; med tanke p√• mediesamh√§llet som kontext. Teoretiskt f√∂rankras mina resonemang i dels intermedialitetsforskning; dels i bourdieuskt pr√§glad kultursociologi.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Mikael Askander
Title:
Diktaren i medie√•ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. √Ėijers verk
References:

B√§ckstr√∂m; Per (2003): Aska; tomhet & eld: Outsiderproblematiken hos Bruno K. √Ėijer (diss.). Lund.


Hedling; Erik; (2001): ‚ÄĚThe Charge of the Light Brigade‚ÄĚ i Brittiska fiktioner: Intermediala studier i film; TV; dramatik; prosa och poesi. Stockholm/Stehag.


Lagerroth; Ulla-Britta (2001): ‚ÄĚIntermedialitet‚ÄĚ i Tidskrift f√∂r Litteraturvetenskap; 2001:1.


McLuhan; Marshall (2001): Media (1964); sv. övers. Richard Matz; Stockholm.


Ohlsson; Anders. (1998): Läst genom kameralinsen: studier i svensk filmiserad roman. Nora.


Th√∂rnvall; Olle (2002): Det svarta puzzlet: en ess√§ om Bruno K. √Ėijer. Lund


√Ėijer; Bruno K. (2004): Samlade dikter. Stockholm.


Filmer


Blå ängeln; 1930


Clownerna; 1971


Från en demons båge; 1997


Matrix; 1999


Poltergeist; 1982


The Truman Show; 1998


Veranda för en tenor; 1997


Zorba the Greek; 1964

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Mikael Askander
Title:
Diktaren i medie√•ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. √Ėijers verk
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21