Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Diktaren i medieĂ„ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk

Title:
Diktaren i medieĂ„ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk
Author:
Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
009
Pages:
109-117
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Jag arbetar för nĂ€rvarande pĂ„ ett projekt om relationer mellan film och lyrik. Detta Ă€r ett tĂ€mligen outforskat omrĂ„de; inte minst vad gĂ€ller fenomenet ”den filmatiserade diktsamlingen”. vanligtvis diskuteras och undersöks prosaberĂ€ttelsens relation till filmmediet; och mer sĂ€llan lyrikens dito.

I mitt paper kommer jag att behandla tvĂ„ aspekter: poesi pĂ„/i film; samt filmanknytningar i lyrik. Mitt exempel begrĂ€nsas för detta föredrag till Bruno K. Öijer: dels hans film FrĂ„n en demons bĂ„ge; dels nedslag i nĂ„gra av hans lyriska texter. Jag för en estetisk diskussion om hur samspelet mellan medierna fungerar; samt en diskussion om vad detta samspel Ă€r ett resultat av; med tanke pĂ„ mediesamhĂ€llet som kontext. Teoretiskt förankras mina resonemang i dels intermedialitetsforskning; dels i bourdieuskt prĂ€glad kultursociologi.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Mikael Askander
Title:
Diktaren i medieĂ„ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk
References:

BĂ€ckström; Per (2003): Aska; tomhet & eld: Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (diss.). Lund.


Hedling; Erik; (2001): ”The Charge of the Light Brigade” i Brittiska fiktioner: Intermediala studier i film; TV; dramatik; prosa och poesi. Stockholm/Stehag.


Lagerroth; Ulla-Britta (2001): ”Intermedialitet” i Tidskrift för Litteraturvetenskap; 2001:1.


McLuhan; Marshall (2001): Media (1964); sv. övers. Richard Matz; Stockholm.


Ohlsson; Anders. (1998): LĂ€st genom kameralinsen: studier i svensk filmiserad roman. Nora.


Thörnvall; Olle (2002): Det svarta puzzlet: en essĂ€ om Bruno K. Öijer. Lund


Öijer; Bruno K. (2004): Samlade dikter. Stockholm.


Filmer


BlÄ Àngeln; 1930


Clownerna; 1971


FrÄn en demons bÄge; 1997


Matrix; 1999


Poltergeist; 1982


The Truman Show; 1998


Veranda för en tenor; 1997


Zorba the Greek; 1964

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Mikael Askander
Title:
Diktaren i medieĂ„ldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment