Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Gatukonst - pÄ plats i staden
Göm menyn

Title:
Gatukonst - pÄ plats i staden
Author:
Cecilia Andersson: Forskarskolan Estetiska LĂ€rprocesser, Konstfack/BI, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
005
Pages:
53-69
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Jag redogör i denna artikel för gatukonst; detta visuella fenomen (vilket innefattar tags1; graffiti; mÄlningar; klistermÀrken; affischer och objekt) som en form av kommunikation; dÀr bild och text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande urbana miljö dÀr den verkar; uttryck som stÄr utanför den formella konsten och högkulturen; uttryck som ifrÄgasÀtter strukturer genom symboliskt motstÄnd. Framförallt gÄr jag mer specifikt in pÄ var; vilka platser i staden olika former av gatukonst uppstÄr och pÄ vilka sÀtt de kommunicerar pÄ olika platser. DÀrmed tar jag ocksÄ upp de problem gatukonsten skapar; samt den problematik den synliggör; i det offentliga rummet. Jag börjar emellertid med att redogöra för det offentliga rummets olika definitioner; och utgÄr frÄn det fysiska rummet; stadsrummet. Jag beskriver ocksÄ det offentliga rummet som en; till sitt ursprung; demokratisk idé.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Cecilia Andersson
Title:
Gatukonst - pÄ plats i staden
References:

StadsmiljörÄdet. Boverket (2003): Agenda för staden Karlskrona.


Becker; Bjurström; FornÀs; Ganetz (2001): Passager Medier och kultur i ett köpcentrum; Nya Doxa; Nora.


Becker; Bjurström; FornÀs; Ganetz (2002): Medier och mÀnniskor i konsumtionsrummet; Nya Doxa; Nora.


Borden (2001): Skateboarding; space and the city. Architecture and the body. Oxford: Berg.


Cresswell; Tim; “Night Discourse”; i Fyfe R Nicholas (ed) (1998) Images of the street; planning iden-tity and control in public space; Routledge;London.


Crouch; David ”The street in making of popular geographical knowledge” i Fyfe R Nicholas (ed) (1998) Images of the street; planning identity and control in public space; Routledge; London.


Gabrielsson; Catharina (2001): ”Stockholms platser – inte för barn i alla fall” i Barn i stan? Om barns tillgĂ„ng till stadsbygden. Stockholm: stadsmiljörĂ„det. Boverket.


Habermas; JĂŒrgen(2003): Borgerlig offentlighet; Arkiv förlag; Lund.


Jackson; Peter (1998): ”Domesticating the street- the contested spaces of the high street and the mall”; i Fyfe R Nicholas (ed) (1998): Images of the street; planning identity and control in public space; Routledge; London.


Jacobson; S. (1996): Den spraymÄlade bilden. GraffitimÄleriet som bildform; konströrelse och lÀro-process. Aerosol Art Archives; Lund.


Klein; Naomi (2002): No Logo; Ordfront; Stockholm.


Lieberg; Mats (1992): Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Lund.


Liedman; Sven-eric Ett oÀndligt Àventyr Om mÀnniskans kunskaper Albert Bonniers Förlag; Falun.


Olsson; Sören (1998): Det offentliga stadslivets förÀndringar; centrum för byggnadskultur i vÀstra Sverige Chalmers tekniska högskola- Göteborgs universitet.


Svanström; Yvonne (2000): Policing Public Women The regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880 Atlas Akademi; Stockholm.
Övrigt


BRÅ (2005) idĂ©skrift nr 15 ”Klotterförebyggande Ă„tgĂ€rder - En idĂ©skrift om att tĂ€nka parallellt” ”Öppet samtal”; FĂ€rgfabriken; Stockholm 2004-09.


Intervjuer av Cecilia Andersson med informanter; R; KP; DPK och Z under vÄren och hösten 2004.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Cecilia Andersson
Title:
Gatukonst - pÄ plats i staden
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21