Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Konsten att göra sig mÀrkvÀrdig: En studie av det konstnÀrliga producentfÀltet i Sverige i början av 1990-talet och nÄgra av förutsÀttningarna för att dÀr erövra erkÀnnande som konstnÀr

Title:
Konsten att göra sig mÀrkvÀrdig: En studie av det konstnÀrliga producentfÀltet i Sverige i början av 1990-talet och nÄgra av förutsÀttningarna för att dÀr erövra erkÀnnande som konstnÀr
Author:
Barbro Andersson: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
004
Pages:
39-52
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I min studie anvÀnds bÄde Bourdieus nyckelbegrepp och korrespondensanalys för att undersöka nÄgra av förutsÀttningarna för tilltrÀde till och framgÄng inom det konstnÀrliga producentfÀltet i Sverige i början av 1990-talet. Med utgÄngspunkt i statistiska uppgifter om de tillgÄngar som drygt 3 000 konstnÀrer i statliga KonstnÀrsnÀmndens arkiv förfogar över; kartlÀggs sÄvÀl fÀltet som de banor som lett nÄgra för dess struktur representatitva grupper av konstnÀrer till deras positioner. De Àr födda 1950 och senare och hör till den generation som domineras av de s.k. postmodernisterna; vilka numera hör till de mest uppburna i svenskt konstliv.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Barbro Andersson
Title:
Konsten att göra sig mÀrkvÀrdig: En studie av det konstnÀrliga producentfÀltet i Sverige i början av 1990-talet och nÄgra av förutsÀttningarna för att dÀr erövra erkÀnnande som konstnÀr
References:

Barbro Andersson (1998): "Postmodernism som avantgardestrategi"; i Donald Broady (red.): Kul-turens fĂ€lt; Göteborg: Daidalos; s. 217–235.


Donald Broady (1998): "Inledning: en verktygslĂ„da för studier av fĂ€lt"; i Donald Broady (red.): Kul-turens fĂ€lt; Göteborg: Daidalos; s. 11–26.


Sören Engblom (2000): Svensk konst. Ur det tomma rummet. Om den svenska samtidskonsten; Stock-holm: Svenska Institutet.


Lars O Ericsson (2001): I den heta passionens frusna skugga. EssÀer om 80- och 90-talets konst; Stockholm: Carlssons.


Anette Göthlund (2003): ”Undersökning och gestaltning. Kvinnliga konstnĂ€rskap i brytningstid”; i Ingar Brinck m.fl: FrĂ„n modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnĂ€rer; Lund: Bok-förlaget Signum; s. 78–107.


Johs. Hjellbrekke (1995): InnfĂžring i korrespondenseanalyse; Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.


Mikael Palme och Ingrid Heyman (1995): "Om korrespondensanalys samt variabler och modaliteter i föreliggande studie"; i Ingrid Heyman: GĂ„nge hatt till
OmvĂ„rdnadsforskningens framvĂ€xt i Sverige – sjuksköterskors avhandlingar 1974–1991;Göteborg: Daidalos. appendix II; s.15–318.


Anna Tellgren (2003); ”Fotografi och kön. Om den fotobaserade konsten under 1990-talet”; i Ingar Brinck m.fl. FrĂ„n modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnĂ€rer; Lund: Bokförlaget Signum; s. 108–128.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Barbro Andersson
Title:
Konsten att göra sig mÀrkvÀrdig: En studie av det konstnÀrliga producentfÀltet i Sverige i början av 1990-talet och nÄgra av förutsÀttningarna för att dÀr erövra erkÀnnande som konstnÀr
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment