Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär
Göm menyn

Title:
Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär
Author:
Barbro Andersson: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
004
Pages:
39-52
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I min studie används både Bourdieus nyckelbegrepp och korrespondensanalys för att undersöka några av förutsättningarna för tillträde till och framgång inom det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet. Med utgångspunkt i statistiska uppgifter om de tillgångar som drygt 3 000 konstnärer i statliga Konstnärsnämndens arkiv förfogar över; kartläggs såväl fältet som de banor som lett några för dess struktur representatitva grupper av konstnärer till deras positioner. De är födda 1950 och senare och hör till den generation som domineras av de s.k. postmodernisterna; vilka numera hör till de mest uppburna i svenskt konstliv.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Barbro Andersson
Title:
Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär
References:

Barbro Andersson (1998): "Postmodernism som avantgardestrategi"; i Donald Broady (red.): Kul-turens f√§lt; G√∂teborg: Daidalos; s. 217‚Äď235.


Donald Broady (1998): "Inledning: en verktygsl√•da f√∂r studier av f√§lt"; i Donald Broady (red.): Kul-turens f√§lt; G√∂teborg: Daidalos; s. 11‚Äď26.


Sören Engblom (2000): Svensk konst. Ur det tomma rummet. Om den svenska samtidskonsten; Stock-holm: Svenska Institutet.


Lars O Ericsson (2001): I den heta passionens frusna skugga. Essäer om 80- och 90-talets konst; Stockholm: Carlssons.


Anette G√∂thlund (2003): ‚ÄĚUnders√∂kning och gestaltning. Kvinnliga konstn√§rskap i brytningstid‚ÄĚ; i Ingar Brinck m.fl: Fr√•n modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstn√§rer; Lund: Bok-f√∂rlaget Signum; s. 78‚Äď107.


Johs. Hjellbrekke (1995): Innf√łring i korrespondenseanalyse; Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget.


Mikael Palme och Ingrid Heyman (1995): "Om korrespondensanalys samt variabler och modaliteter i f√∂religgande studie"; i Ingrid Heyman: G√•nge hatt till‚ĶOmv√•rdnadsforskningens framv√§xt i Sverige ‚Äď sjuksk√∂terskors avhandlingar 1974‚Äď1991;G√∂teborg: Daidalos. appendix II; s.15‚Äď318.


Anna Tellgren (2003); ‚ÄĚFotografi och k√∂n. Om den fotobaserade konsten under 1990-talet‚ÄĚ; i Ingar Brinck m.fl. Fr√•n modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstn√§rer; Lund: Bokf√∂rlaget Signum; s. 108‚Äď128.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Barbro Andersson
Title:
Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21