Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jÀmstÀlldhet och identitetspolitiska markörer

Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jÀmstÀlldhet och identitetspolitiska markörer
Author:
Fanny Ambjörnsson: Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
003
Pages:
31-38
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

”Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med den dĂ€r overallen”; förklarar Josefin om den dyrbara present hon fĂ„tt av en bekant till sin treveckorsbebis. ”Det gĂ„r bara inte att ha en sĂ„ ljusrosa sak pĂ„ en flicka.”

Otaliga forskare har visat hur klÀder spelar en central roll för hur genus iscensÀtts; manifesteras och i vissa fall ifrÄgasÀtts. I frÄga om bebisar Àr kanske detta extra tydligt. Bland de förÀldrar i Stockholms innerstad som jag intervjuat och studerat med avseende pÄ genusfostran visar sig just klÀder vara en av de viktigaste markörerna för barnets genus. Och i likhet med Josefin pekar de flesta förÀldrar ut fÀrgen rosa som problematisk. För flickor Àr fÀrgen bekymmersam; för pojkar tycks den i det nÀrmaste tabu. Hur kommer sig detta? Vad sÀger det om förestÀllningar om manligt och kvinnligt; feminint och maskulint? Och hur kan det kopplas till den officiella jÀmstÀlldhetsdiskursen i dagens Sverige?

Även publicerad i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fanny Ambjörnsson
Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jÀmstÀlldhet och identitetspolitiska markörer
References:

Ambjörnsson; Fanny (2004): I en klass för sig. Genus; klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.


Connell; Robert (1996): Maskuliniteter. Göteborg; Daidalos.


Dahl; Ulrika (2005): ”Scener ur ett Ă€ktenskap: jĂ€mstĂ€lldhet och heteronormativitet”. I Kulick (red) Queer i Sverige. Stockholm: Natur & Kultur.


Garber; Marjorie (1993): Vested Interests. Cross-dressing and Cultural Anxiety. New York: Harper Perennial.


Hirdman; Yvonne (2001): Genus- om det stabilas förÀnderliga former. Lund: Liber.


Jahnke; Marcus (2005): ”Trots. Mindre könsstereotypa barnklĂ€der.” Examensarbete för pĂ„byggnadsutbildning i design och konsthantverk; Göteborgs Universitet.


Martinsson; Lena (2001): “Marmorhallen. I B. Lundgren och L. Martinsson (red.) BenĂ€mna; bestĂ€mma; betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv pĂ„ kön; sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur.


Ortner; Sherry B (1973): ”On Key Symbols”. I American Anthropologist. 75.


Segal; Lynne (1990): Slow Motion: Changing Masculinities; Changing Men. London: Virago.


Skeggs; Beverly (1999): Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos.


Sparke; Penny (1995): As Long as it’s Pink. The Sexual Politics of Taste. London: Pandora.


Walkerdine; Valerie (1998): Daddy’s Girl. Young Girls and Popular Culture. Cambridge: Harvard University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fanny Ambjörnsson
Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jÀmstÀlldhet och identitetspolitiska markörer
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment