Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer
Göm menyn

Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer
Author:
Fanny Ambjörnsson: Centrum f√∂r genusstudier, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
003
Pages:
31-38
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

‚ÄĚJag vet faktiskt inte hur jag ska g√∂ra med den d√§r overallen‚ÄĚ; f√∂rklarar Josefin om den dyrbara present hon f√•tt av en bekant till sin treveckorsbebis. ‚ÄĚDet g√•r bara inte att ha en s√• ljusrosa sak p√• en flicka.‚ÄĚ

Otaliga forskare har visat hur kläder spelar en central roll för hur genus iscensätts; manifesteras och i vissa fall ifrågasätts. I fråga om bebisar är kanske detta extra tydligt. Bland de föräldrar i Stockholms innerstad som jag intervjuat och studerat med avseende på genusfostran visar sig just kläder vara en av de viktigaste markörerna för barnets genus. Och i likhet med Josefin pekar de flesta föräldrar ut färgen rosa som problematisk. För flickor är färgen bekymmersam; för pojkar tycks den i det närmaste tabu. Hur kommer sig detta? Vad säger det om föreställningar om manligt och kvinnligt; feminint och maskulint? Och hur kan det kopplas till den officiella jämställdhetsdiskursen i dagens Sverige?

√Ąven publicerad i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fanny Ambjörnsson
Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer
References:

Ambjörnsson; Fanny (2004): I en klass för sig. Genus; klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront.


Connell; Robert (1996): Maskuliniteter. Göteborg; Daidalos.


Dahl; Ulrika (2005): ‚ÄĚScener ur ett √§ktenskap: j√§mst√§lldhet och heteronormativitet‚ÄĚ. I Kulick (red) Queer i Sverige. Stockholm: Natur & Kultur.


Garber; Marjorie (1993): Vested Interests. Cross-dressing and Cultural Anxiety. New York: Harper Perennial.


Hirdman; Yvonne (2001): Genus- om det stabilas föränderliga former. Lund: Liber.


Jahnke; Marcus (2005): ‚ÄĚTrots. Mindre k√∂nsstereotypa barnkl√§der.‚ÄĚ Examensarbete f√∂r p√•byggnadsutbildning i design och konsthantverk; G√∂teborgs Universitet.


Martinsson; Lena (2001): “Marmorhallen. I B. Lundgren och L. Martinsson (red.) Benämna; bestämma; betvivla. Kulturvetenskapliga perspektiv på kön; sexualitet och politik. Lund: Studentlitteratur.


Ortner; Sherry B (1973): ‚ÄĚOn Key Symbols‚ÄĚ. I American Anthropologist. 75.


Segal; Lynne (1990): Slow Motion: Changing Masculinities; Changing Men. London: Virago.


Skeggs; Beverly (1999): Att bli respektabel. Göteborg: Daidalos.


Sparke; Penny (1995): As Long as it’s Pink. The Sexual Politics of Taste. London: Pandora.


Walkerdine; Valerie (1998): Daddy’s Girl. Young Girls and Popular Culture. Cambridge: Harvard University Press.

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Fanny Ambjörnsson
Title:
Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21