Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturstudiernas brott och broar

Title:
Kulturstudiernas brott och broar
Author:
Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen för studier av samhĂ€llsutveckling och kultur, Linköpings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
001
Pages:
9-20
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kulturstudiernas etablering och spridning kan ses som ett svar pĂ„ en bred samhĂ€llelig tendens till estetisering eller kulturalisering som satt kulturella aspekter i fokus inom en rad samhĂ€llsomrĂ„den. Detta har ökat behovet av tvĂ€rvetenskapliga dialoger och kritiska analyser; dĂ€r det transnationella fĂ€ltet för cultural studies fĂ„tt en förnyad aktualitet. HĂ€r antyds nĂ„gra samtida strömningar och kritiska dialoger i kulturforskningen och dess samspel mellan svenska traditioner och internationella cultural studies. Vad har ”glokaliseringen” inneburit för hur man idag kan se pĂ„ detta fĂ€lt i förhĂ„llande till exempelvis den tidiga ”Birminghamskolan” eller de angloamerikanska strömningarnas hegemoniska stĂ€llning? Vilka erfarenheter ligger bakom organiserandet av denna konferens och vari ligger utmaningarna idag?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Fornäs
Title:
Kulturstudiernas brott och broar
References:
No references available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Fornäs
Title:
Kulturstudiernas brott och broar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment