Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturstudiernas brott och broar
Göm menyn

Title:
Kulturstudiernas brott och broar
Author:
Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen f√∂r studier av samh√§llsutveckling och kultur, Link√∂pings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
001
Pages:
9-20
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2005-12-30
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kulturstudiernas etablering och spridning kan ses som ett svar p√• en bred samh√§llelig tendens till estetisering eller kulturalisering som satt kulturella aspekter i fokus inom en rad samh√§llsomr√•den. Detta har √∂kat behovet av tv√§rvetenskapliga dialoger och kritiska analyser; d√§r det transnationella f√§ltet f√∂r cultural studies f√•tt en f√∂rnyad aktualitet. H√§r antyds n√•gra samtida str√∂mningar och kritiska dialoger i kulturforskningen och dess samspel mellan svenska traditioner och internationella cultural studies. Vad har ‚ÄĚglokaliseringen‚ÄĚ inneburit f√∂r hur man idag kan se p√• detta f√§lt i f√∂rh√•llande till exempelvis den tidiga ‚ÄĚBirminghamskolan‚ÄĚ eller de angloamerikanska str√∂mningarnas hegemoniska st√§llning? Vilka erfarenheter ligger bakom organiserandet av denna konferens och vari ligger utmaningarna idag?

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Fornäs
Title:
Kulturstudiernas brott och broar
References:
No references available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Johan Fornäs
Title:
Kulturstudiernas brott och broar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21