Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Author:
Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
000
No. of pages:
1167
Publication type:
Conference Proceedings
Published:
2006-01-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

ACSIS konferenspapers

Introduktion

ACSIS - Advanced Cultural Studies Institute of Sweden – syftar till att utveckla och stärka tvärvetenskapliga kulturstudier och forskning; i samspel mellan ämnen och orter men också mellan svensk kulturforskning och det transnationella fältet för cultural studies.
   Den 13–15 juni; 2005; arrangerades en nationellt samlande konferens för kulturstudier av ACSIS med särskilda konferensanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet blev ett femtiotal sessioner med föreläsningar; debatter och papers. Forskare och doktorander från alla möjliga ämnesområden över hela landet möttes i öppna och tematiskt breda sessioner som avspeglade den tvärvetenskapliga kulturforskningens aktuella huvudprofiler och riktningar. Hela konferensprogrammet kan laddas ned från ACSIS hemsida. Konferensen gav en enastående inblick i vad som just nu rör sig inom svensk kulturforskning med närmare 300 papers och föreläsningar. Av dessa bidrag har 91 publicerats elektroniskt (nedan).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson, Johan Fornäs
Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
References:
No references available

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson, Johan Fornäs
Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-06-04