Article | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens | Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Author:
Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2005
Conference:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Issue:
015
Article no.:
000
No. of pages:
1167
Publication type:
Conference Proceedings
Published:
2006-01-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

ACSIS konferenspapers

Introduktion

ACSIS - Advanced Cultural Studies Institute of Sweden – syftar till att utveckla och stärka tvärvetenskapliga kulturstudier och forskning; i samspel mellan ämnen och orter men också mellan svensk kulturforskning och det transnationella fältet för cultural studies.
   Den 13–15 juni; 2005; arrangerades en nationellt samlande konferens för kulturstudier av ACSIS med särskilda konferensanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet blev ett femtiotal sessioner med föreläsningar; debatter och papers. Forskare och doktorander från alla möjliga ämnesområden över hela landet möttes i öppna och tematiskt breda sessioner som avspeglade den tvärvetenskapliga kulturforskningens aktuella huvudprofiler och riktningar. Hela konferensprogrammet kan laddas ned från ACSIS hemsida. Konferensen gav en enastående inblick i vad som just nu rör sig inom svensk kulturforskning med närmare 300 papers och föreläsningar. Av dessa bidrag har 91 publicerats elektroniskt (nedan).

rgin:0;font-size:.7em;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;} code{margin:0;color:#006600;font-size:1.1em;font-weight:bold;} .config_source code{font-size:.8em;color:#000000;} pre{margin:0;font-size:1.4em;word-wrap:break-word;} ul,ol{margin:10px 0 10px 5px;} ul.first,ol.first{margin-top:5px;} fieldset{padding:0 15px 10px 15px;word-break:break-all;} .summary-container fieldset{padding-bottom:5px;margin-top:4px;} legend.no-expand-all{padding:2px 15px 4px 10px;margin:0 0 0 -12px;} legend{color:#333333;;margin:4px 0 8px -12px;_margin-top:0px; font-weight:bold;font-size:1em;} a:link,a:visited{color:#007EFF;font-weight:bold;} a:hover{text-decoration:none;} h1{font-size:2.4em;margin:0;color:#FFF;} h2{font-size:1.7em;margin:0;color:#CC0000;} h3{font-size:1.4em;margin:10px 0 0 0;color:#CC0000;} h4{font-size:1.2em;margin:10px 0 5px 0; }#header{width:96%;margin:0 0 0 0;padding:6px 2% 6px 2%;font-family:"trebuchet MS",Verdana,sans-serif; color:#FFF;background-color:#5C87B2; }#content{margin:0 0 0 2%;position:relative;} .summary-container,.content-container{background:#FFF;width:96%;margin-top:8px;padding:10px;position:relative;} .content-container p{margin:0 0 10px 0; }#details-left{width:35%;float:left;margin-right:2%; }#details-right{width:63%;float:left;overflow:hidden; }#server_version{width:96%;_height:1px;min-height:1px;margin:0 0 5px 0;padding:11px 2% 8px 2%;color:#FFFFFF; background-color:#5A7FA5;border-bottom:1px solid #C1CFDD;border-top:1px solid #4A6C8E;font-weight:normal; font-size:1em;color:#FFF;text-align:right; }#server_version p{margin:5px 0;} table{margin:4px 0 4px 0;width:100%;border:none;} td,th{vertical-align:top;padding:3px 0;text-align:left;font-weight:normal;border:none;} th{width:30%;text-align:right;padding-right:2%;font-weight:bold;} thead th{background-color:#ebebeb;width:25%; }#details-right th{width:20%;} table tr.alt td,table tr.alt th{} .highlight-code{color:#CC0000;font-weight:bold;font-style:italic;} .clear{clear:both;} .preferred{padding:0 5px 2px 5px;font-weight:normal;background:#006633;color:#FFF;font-size:.8em;} -->

HTTP Error 500.19 - Internal Server Error

The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid.

Detailed Error Information:

Module   IIS Web Core
Notification   BeginRequest
Handler   Not yet determined
Error Code   0x800700b7
Config Error   There is a duplicate 'system.web.extensions/scripting/scriptResourceHandler' section defined
Config File   \\?\e:\inetpub\wwwroot\ecp\ConferenceArticleReferences\web.config
Requested URL   http://www.ep.liu.se:80/ecp/ConferenceArticleReferences/Default.aspx?issue=015&article=&volume=
Physical Path   e:\inetpub\wwwroot\ecp\ConferenceArticleReferences\Default.aspx
Logon Method   Not yet determined
Logon User   Not yet determined

Config Source:

  9:    <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
  10:     <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
  11:     <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">

More Information:

This error occurs when there is a problem reading the configuration file for the Web server or Web application. In some cases, the event logs may contain more information about what caused this error.

View more information »

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson, Johan Fornäs
Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-09-11