Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning | Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Göm menyn

Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Author:
Anne Palmér:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
017
Pages:
197-205
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Anne Palmér
Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
References:

Barnes; D. & Todd; F.; 1977: Communication and learning in small groups. London.


Bratt; Bengt; 1985: Spr√•kutveckling ‚Äď v√§gen till kunskap. Lund.


Cederberg; Ann; 1996: Tysta elever kommer till tals. I: Svenskans beskrivning 22 F√∂rhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten f√∂r svenskans beskrivning. Lund. S. 111‚Äď122. Dysthe; Olga; 1996: Det flerst√§mmiga klassrummet. Lund


Einarsson; Jan & Hultman; Tor G.;1984: Godmorgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. Malmö.


Einarsson; Jan; 1989: Skolsamtalets historia. I: Sandqvist; Carin och Teleman; Ulf (red.): Spr√•kutveckling under skoltiden. Lund. S. 79‚Äď94.


Garme; Birgitta; 1992: L√•t oss tala om saken! I: Str√∂mquist; Siv (red.): Tal och samtal. Lund. S. 107‚Äď126.


Garme; Birgitta & Palm√©r; Anne 1996: Samspel och kommunikation ‚Äď om utvecklandet av nationella kursprov i svenska f√∂r gymnasieskolan. Svenska i utveckling 4. FUMS rapport nr 182. Uppsala universitet. Uppsala.


Gymnasiets kursprov vårterminen 1999. En resultatredovisning. Skolverket. Stockholm. (best.nr. 99:493)


Hertzberg; Fr√łydis; 1999: Vurdering av muntlig ‚Äď det g√•r an. I: Hertzberg; Fr√łydis. & Roe; Astrid (red.): Muntlig norsk. Oslo.


Kvale; Steinar; 1997: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund.


Lpf 94; 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. Stockholm.


Ohlsson; Maria; 1998: ‚ÄĚOm vi tar motors√•g s√• ska dom ha f√∂rbandsl√•da‚ÄĚ ‚Äď Skolelevers diskussion i enk√∂nad och blandad grupp. I: Nydanske studier; 1998:24. S. 73‚Äď95.


Malmgren; Gun; 1991: Svensk√§mnets identitetskriser ‚Äď moderniseringar och motst√•nd. I: Malmgren; Gun & Thavenius; Jan (red.): Svensk√§mnet i f√∂rvandling. Historiska perspektiv ‚Äď aktuella utmaningar. Lund. S. 108-136.


Palm√©r; Anne; 1999b: Tankar om tal ‚Äď l√§rares och elevers syn p√• muntlig framst√§llning i undervisning och bed√∂mning. Svenska i utveckling 10. FUMS rapport nr 193. Uppsala universitet. Uppsala.


Palmér; Anne; 1999a: Tal och tanke. Metareflektion som metod i talundervisning. I: Svenska på prov. Arton artiklar om språk; litteratur; didaktik och prov. Svenska i utveckling 13. FUMS rapport nr 196. Uppsala universitet. Uppsala. S. 113-120.


Ski√∂ld; Bo-Arne; 1989: Tiga eller tala. I: Larsson-Krieg; Susanne (red.): Tilltalande tal. Svenskl√§rarf√∂reningens √•rsskrift; 1989. S.79‚Äď92.


Strömquist; Siv; 1996: Talarskolan. Malmö.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Anne Palmér
Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21