Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid TjugofjÀrde sammankomsten för svenskans beskrivning | Muntlig svenska. Intervjuer med lÀrare och elever om talets roll i undervisning och bedömning

Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lÀrare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Author:
Anne Palmér:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid TjugofjÀrde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
017
Pages:
197-205
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid TjugofjÀrde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Anne Palmér
Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lÀrare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
References:

Barnes; D. & Todd; F.; 1977: Communication and learning in small groups. London.


Bratt; Bengt; 1985: SprĂ„kutveckling – vĂ€gen till kunskap. Lund.


Cederberg; Ann; 1996: Tysta elever kommer till tals. I: Svenskans beskrivning 22 Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning. Lund. S. 111–122. Dysthe; Olga; 1996: Det flerstĂ€mmiga klassrummet. Lund


Einarsson; Jan & Hultman; Tor G.;1984: Godmorgon pojkar och flickor. Om sprÄk och kön i skolan. Malmö.


Einarsson; Jan; 1989: Skolsamtalets historia. I: Sandqvist; Carin och Teleman; Ulf (red.): SprĂ„kutveckling under skoltiden. Lund. S. 79–94.


Garme; Birgitta; 1992: LĂ„t oss tala om saken! I: Strömquist; Siv (red.): Tal och samtal. Lund. S. 107–126.


Garme; Birgitta & PalmĂ©r; Anne 1996: Samspel och kommunikation – om utvecklandet av nationella kursprov i svenska för gymnasieskolan. Svenska i utveckling 4. FUMS rapport nr 182. Uppsala universitet. Uppsala.


Gymnasiets kursprov vÄrterminen 1999. En resultatredovisning. Skolverket. Stockholm. (best.nr. 99:493)


Hertzberg; FrĂžydis; 1999: Vurdering av muntlig – det gĂ„r an. I: Hertzberg; FrĂžydis. & Roe; Astrid (red.): Muntlig norsk. Oslo.


Kvale; Steinar; 1997: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund.


Lpf 94; 1994 Ärs lÀroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. Stockholm.


Ohlsson; Maria; 1998: ”Om vi tar motorsĂ„g sĂ„ ska dom ha förbandslĂ„da” – Skolelevers diskussion i enkönad och blandad grupp. I: Nydanske studier; 1998:24. S. 73–95.


Malmgren; Gun; 1991: SvenskĂ€mnets identitetskriser – moderniseringar och motstĂ„nd. I: Malmgren; Gun & Thavenius; Jan (red.): SvenskĂ€mnet i förvandling. Historiska perspektiv – aktuella utmaningar. Lund. S. 108-136.


PalmĂ©r; Anne; 1999b: Tankar om tal – lĂ€rares och elevers syn pĂ„ muntlig framstĂ€llning i undervisning och bedömning. Svenska i utveckling 10. FUMS rapport nr 193. Uppsala universitet. Uppsala.


Palmér; Anne; 1999a: Tal och tanke. Metareflektion som metod i talundervisning. I: Svenska pÄ prov. Arton artiklar om sprÄk; litteratur; didaktik och prov. Svenska i utveckling 13. FUMS rapport nr 196. Uppsala universitet. Uppsala. S. 113-120.


Skiöld; Bo-Arne; 1989: Tiga eller tala. I: Larsson-Krieg; Susanne (red.): Tilltalande tal. SvensklĂ€rarföreningens Ă„rsskrift; 1989. S.79–92.


Strömquist; Siv; 1996: Talarskolan. Malmö.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid TjugofjÀrde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Anne Palmér
Title:
Muntlig svenska. Intervjuer med lÀrare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment