Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning | Alla dessa tecken
Göm menyn

Title:
Alla dessa tecken
Author:
Lars Melin:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
016
Pages:
187-196
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Lars Melin
Title:
Alla dessa tecken
References:

Hartley; James (1984) Space and structure in instructional text. I: Informtion design. Ed R Easterby & H Zwaga. John Wiley and Sons Ltd.


Hellmark; Christer (1995) Typografisk handbok. Ordfronts förlag; Stockholm.


Larsson; K (1984) Språkförmåga. Liber; Malmö.


Melin; L (1983) Kommatering - normer och regler. I: Svenskans beskrivning 14. Lund 1983.


Melin; L (2000) Människan och skriften. Tecken; historia; psykologi. Norstedts ordbok.


Nunberg; G (1990) The linguistics of punctuation. Center for the Sttudy of Linguistics an Information. Stanford.


Parkes; M B; (1992) Pause and effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West. Scolar Press. London 1992


Pugh; A K (1975) The development of silent reading. I: The road to effecive reading. Wlatham (Ed). Ward Lock. London


Strömquist; Siv (1987) Styckevis och helt. Liber.


Strömquist; Siv (1989) Skrivboken. Skrivprocess; skrivråd och skrivstrategier. Gleeups.


Strömquist; Siv (1992) Våra skiljetecken ett historiskt perspektiv. I: Språk och stil 2:1992.


Waller; H W (1980) Graphic aspects of complex texts. I: Processing of Visible Languagage II. Ed P A Kolers; M E Wrolstad & H Boume. Plenum.


Zachrisson; Bror (1965) Studies in the legibility of printed text. Almqvist & Wiksell. Stockholm.
Material


De 15 specialstuderade tidningarna är Arlanda 5/97 (Bromma och Arlanda) Vårt Arla 11/97


Ersta 8/97 (Ersta diakonisällskap) Comenius 1/98 (Lärarhögskolan i Stockholm)


Vi på Control 3/97 (ABB Control)


FFA-trycket 5/97 (FFA)


Hamnkanalen 9/97 (Göteborgs hamn)


Hifab inside out 4/97. (Hifab)


Komprimerat 10/97 (Renhållningsverket i Göteborg)


Länsettan 5/97 (Länsstyrelsens i Stockholms län)


MiV 1/97 (Musik i Västmanland)


Mixern 2/97 (Enator)


Seconden 4/97 (Seco tool)


SU-nytt 1/98 (Stockholms universitet)


Vips 6/97 (Saab Aerospace)

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Lars Melin
Title:
Alla dessa tecken
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21