Article | Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning | Perfekt med explicit dåtidsbestämning
Göm menyn

Title:
Perfekt med explicit dåtidsbestämning
Author:
Jan Lindström: Camilla Wide:
Download:
Full text (pdf)
Year:
1999
Conference:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Issue:
006
Article no.:
013
Pages:
153-166
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2001-01-25
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

The purpose of this paper is to study the use of the perfect tense in Swedish in connection with time adverbials that anchor the situation explicitly in the past; e.g. Jag har m√∂tt din bror ig√•r ’I have met your brother yesterday’. Although this usage is not generally acceptable it occurs; as our examples also show; in certain contexts. Nevertheless; fairly little is known about the conditions for this usage of the perfect in Swedish.

We discuss general conditions for the use of past (i.e. preterite) and perfect tenses in Swedish and study certain uses of the perfect that are noted in grammars as deviations from the standard. We then proceed to a more detailed analysis of authentic data from speech and writing where the perfect is combined with explicit past time reference.

The analysis shows that the perfect is used with definite past time reference for several discursive reasons. The perfect may be favoured instead of the preterite when the result of an action has a notable constant relevance; when a series of actions is textually reconstructed or recontextualised; when the perfect contributes to thematic continuity in discourse. Furthermore; the use of the perfect has a contrastive potential; which is clearly manifest in contexts where it highlights new; even surprising aspects of a current topic.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Jan Lindström, Camilla Wide
Title:
Perfekt med explicit dåtidsbestämning
References:

Andersson; Erik; 1991: Om svenskans tempus. I: Spr√•kbruk 1/91. S. 7‚Äď13.


Comrie; Bernd; 1976: Aspect. Cambridge University Press; Cambridge.


Dahl; √Ėsten; 1985: Tense and Aspect Systems. Blackwell; London.


Dahl; √Ėsten & Hedin; Eva; 1994. Current Relevance and Event Reference. I: Three Papers on the Perfect (EUROTYP Working Papers. Series VI. No 5.) S. 21-30.


Ekerot; Lars-Johan; 1995: Ordföljd; tempus; bestämdhet. Gleerups förlag; Malmö.


Hopper; Paul; 1979: Aspect and foregrounding in discourse. I: Discourse and Syntax (Syntax and Semantics. Vol. 12.) Red. av T. Givón. Academic Press; New York. S. 212-241.


Jespersen; Otto; 1924: The Philosophy of Grammar. George Allen & Unwin Ltd; London.


Jörgensen; Nils & Svensson; Jan. 1987: Nusvensk grammatik. Gleerups förlag; Malmö.


Kinnander; Bengt; 1974: Perfektum i ‚ÄĚsekund√§r‚ÄĚ anv√§ndning. I: Nysvenska studier 53. S. 127- 172.


Lindholm; Camilla; 1999: Fr√•gor och responser i l√§kare‚Äďpatientsamtal (opublicerad licentiatavhandling i nordiska spr√•k). Institutionen f√∂r nordiska spr√•k och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.


Londen; Anne-Marie; Lehti-Eklund; Hanna & Green-Vänttinen; Maria; 1992: De ha nog vimla hit å dit liksom i live: Strukturella drag och individuella röster i ett radiosamtal. I: Språk och Stil 1/1991. S. 8-88.


Melander Marttala; 1995: Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient: En språklig och samtalsanalytisk undersökning (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet). Uppsala.


Noreen; Adolf. 1904: Vårt språk: Nysvensk grammatik i utförlig framställning. Femte bandet. C.W.K. Gleerups förlag; Lund.


SAG = Teleman; Ulf; Hellberg; Staffan & Andersson; Erik; 1999: Svenska Akademiens grammatik. Fjärde bandet. Svenska Akademien; Stockholm.


Schubert; Klaus; 1979: Om perfekt och preteritum i svenskan och tyskan. (FUMS rapport nr 70.) Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.


Sepp√§nen; Eeva-Leena; 1997: Suomen perfektin merkityksest√§ keskusteluaineiston valossa. I: Viritt√§j√§ 1/1997. S. 2‚Äď26.


Thorell; Olof; 1973: Svensk grammatik. Esselte Studium; Stockholm.


Thulstrup; Åke; 1949: Preteritalt perfekt: Till belysning av gränsområdet mellan perfekt och imperfekt i svenskan. I: Nysvenska studier 28. S. 70-101.


Wellander; Erik; 1948: Riktig svenska: En handledning i svenska språkets vård. Svenska bokförlaget P.A. Norstedt & Söner; Stockholm.


Materialförteckning


Hbl = Enstaka nummer av tidningen Hufvudstadsbladet.


INK = Interaktion i en institutionell kontext; Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur & Institutionen för folkhälsovetenskap; Helsingfors universitet.


LOP = Läkare och patient; FUMS.


Press 97; 98 = Språkdata; Göteborgs universitet.


SAM = Svenska samtal i Helsingfors; Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur; Helsingfors universitet.


SFI = Webbsida: http://www.cif.fi/fsu.htm


RK = Gula boken ‚Äď Handl√§ggningen av √§renden i Regeringskansliet p√• webbsidan http://www.justitie.regeringen.se/klarsprak.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Jan Lindström, Camilla Wide
Title:
Perfekt med explicit dåtidsbestämning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21