Article | Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 | Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
Göm menyn

Title:
Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
Author:
Katri Wikström: Tampere universitet, Finland
Download:
Full text (pdf)
Year:
1996
Conference:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Issue:
002
Article no.:
011
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
1997-11-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Katri Wikström
Title:
Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
References:
No references available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Katri Wikström
Title:
Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21