Article | Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 | Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
Göm menyn

Title:
Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
Author:
Ingemar Ingemarsson: Linköping University, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
1996
Conference:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Issue:
002
Article no.:
007
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
1997-11-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Ingemar Ingemarsson
Title:
Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
References:

Barrows H: The Tutorial Process; Southern Illinois University; School of Medicine; Springfield; Illionois; 1988


Barrrows H; Tamblyn R: Problem-Based Learning; An Approach to Medical Education; Springer; New York; 1980


Den förändrade lärarrollen; Några personliga reflektioner kring egna erfarenheter (antologi); Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1996


Den förändrade studentrollen; Några personliga reflektioner kring egna erfarenheter (antologi); Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1995


Ingemarsson I: Problembaserad inlärning i teknisk utbildning; Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1995


Kjellgren K; m fl: Problembaserad inlärning - erfarenheter från Hälsouniversitetet; Studentlitteratur; Lund; 1993


Knowles M: Self-directed Learning; Follet Publishing Co.; Chicago; 1975 Marton F; m fl: Inlärning och omvärldsuppfattning; Almquist & Wiksell; Stockholm; 1977


Silén C; Normann S; Sandén I: Problembaserad inlärning - en beskrivning av ideologi och referensram;


Hälsouniversitetet/Vårdhögskolan; Linköping 1989

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Ingemar Ingemarsson
Title:
Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21