Article | Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 | Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
Göm menyn

Title:
Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
Author:
Tommy Carlberg: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden Agneta Lantz: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
1996
Conference:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Issue:
002
Article no.:
006
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
1997-11-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Tommy Carlberg, Agneta Lantz
Title:
Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
References:

Kuhlthau; C. C. The Instructional Role of the Library Media Specialist in the Information-Age School. In: Information for a New Age: Redefining the Librarian.American Library Association: Library Instruction Round Table. Englewood; Colorado: Libraries Unlimited; Inc.; 1995.

SOU 1992: 92. Skola för bildning. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1992.

SOU 1994:45 Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Tydén; T. Nordisk forskning om forskningsinformation. En bibliografi med sammanfattningar. Falun: Dalarnas Forskningsråd; 1992.

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Tommy Carlberg, Agneta Lantz
Title:
Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21