Article | Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 | Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
Göm menyn

Title:
Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
Author:
Agneta Lantz: Linköpings Universitetsbibliotek, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
1996
Conference:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Issue:
002
Article no.:
002
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
1997-11-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

No abstract available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Agneta Lantz
Title:
Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
References:

Arvidsson; L. (1986). Att ta kunskapen i egna händer - om självbildningens idé och tradition. I: Abrahamsson; K. & Rubenson; K. (Red.). Den "nya" utbildningsklyftan 90 talets utmaning. Stockholm: Liber.1986


Bell; D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society. Harmondsworth: Pengwin.


Breivik; P. S. Education for the Information Age. In: D. W. Farmer & t. F. Mech (Eds.). Information Literacy: Developing Students as Independent Learners. New Directions for Higher Education; No 78. San Francisco: Jossey-Bass; Inc.; Publishers; 1992.


Coombs; P. H. (1968). The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New York.


Marton; F.; Dahlgren; L-O & Säljö; R. (1977). Inlärning och omvärldsuppfattning En bok om den studerande människan. Stockholm: AWE-Gebers.


Kuhlthau; C. C. The Instructional Role of the Library Media Specialist in the Information Age-School. In: Information for the New Age: Redefining the Librarian. Library Instruction Round Table; American Library Association. Englewood; Colorado: Libraries Unlimited; Inc.; 1995.


Lantz; A. (1988). Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande. I: Uppsatser presenterade vid IPP:s årliga symposium 1987. LIU-PEKAR- 22. Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.


Lantz; A. (1989). An Interactionistic Approach to the Problems of Barriers Affecting the Process of Information Utilization. I: Uppsatser presenterade vid IPP:s årliga symposium 1988. LIU-PEK-AR-24. Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.


Lantz; A. (1993). Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande. I: Forskningsinformation för socialtjänsten. Professionell utveckling inom socialtjänsten med hjälp av forskningsinformation - en symposierapport. Marie-Louise Törnvall (Red.) LIU-PEK-R-163.


Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.


Naisbitt; J.(1982). Megatrends. London: Futura.


Naisbitt; J. & Aburdene; P. (1986). Re-inventing the Corporation. London:MacDonald.


Rubenson; K. (1986). 70-talets vuxenutbildningsreformer - vadan och varthän? I. Abrahamsson; K. & Rubenson; K. (Red.). Den "nya" utbildningsklyftan 90-talets utmaning. Stockholm: Liber.


SOU 1991:72 En kreativ studiemiljö. Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. Stockholm: Allmänna Förlaget.


SOU 1992:1 Frihet; ansvar; kompetens: Grundutbildningens villkor i högskolan. Utbildningsdepartementet; Betänkande av högskoleutredningen. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1992.


SOU 1994:45 Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1994.


Tydén; T. Nordisk forskning om forskningsinformation. En bibliografi med sammanfattningar. Falun: Dalarnas Forskningsråd; 1992.


Tengstöm; E. Myten om informationssamhället. Stockholm: Rabén & Sjögren; 1987.

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Agneta Lantz
Title:
Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21