Article | Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 | Informationskompetens och Användarutbildning
Göm menyn

Title:
Informationskompetens och Användarutbildning
Author:
Agneta Lantz: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden Liselotte Thornell: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
1996
Conference:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Issue:
002
Article no.:
000
No. of pages:
5
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
1997-11-11
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Konferensen Informationskompetens och Användarutbildning arrangerades av Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) och Linköpings universitetsbibliotek med ekonomiskt stöd från NORDiNFO.
   Förväntningarna på den högre utbildningen inför 2000-talet är högt ställda. Den ökade vikten vid kvalitetsarbete; effektivisering av utbildning och forskning vid universitet och högskolor; i förening med den explosiva utvecklingen på IT-området medför genomgripande konsekvenser för informationsförsörjningen.
   Hur kan forskningsbiblioteken bli en optimal pedagogisk resurs för att möta det samhälleligt uttalade kravet på informationskompetens / information literacy? Hur kan vi utveckla vår användarutbildning för att möta dessa krav med utnyttjande av nya informationsteknologiska lösningar?
   Syftet med konferensen var att erbjuda ett nordiskt forum för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens (information literacy) och bibliotekens pedagogiska roll i samband med utbildning i informationssökning; s.k. användarutbildning.    Konferensen gav såväl teoretiska aspekter som praktiska tillämpningar på området.
   165 personer från de fem nordiska länderna deltog i konferensen.
   Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad konferens! Diskussionen inom Norden om bibliotekets pedagogiska roll går vidare.

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Agneta Lantz, Liselotte Thornell
Title:
Informationskompetens och Användarutbildning
References:
No references available

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Agneta Lantz, Liselotte Thornell
Title:
Informationskompetens och Användarutbildning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21