reinhold.jpg (9317 bytes)

Webbredaktör - Frågor och svar:

Synpunkter
Webbplatsen "Göta kanal - en linje genom historien" är ett första försök att öka allmänhetens tillgång till Göta kanals unika historiska kanalkartor. Jag önskar därför få synpunkter, positiva såväl som kritiskt konstruktiva, på uppläggningen och användningen av denna webbplats. Var vänlig skicka dessa till nedanstående epostadress. 

Frågor & svar
Jag är kulturgeograf och har i många år forskat om kanaler och kanalsystem.
Särskilt har har jag intresserat mig för de historiska kanalerna och vad de betytt för samhällsutvecklingen.

Har du frågor om historiska kanaler tar jag gärna emot dem per epost. 
Har jag bara tid så ska jag försöka ge svar på alla Dina frågor.
De frågor & svar som är allmänt intressanta tänker jag ta upp på denna
sida.

Med vänlig hälsning

Reinhold Castensson
reica@tema.liu.se

Tema Vatten / Geografi
Linköpings Universitet