EU-TERRA-projektet vevlog.gif (1569 bytes) eulog30.gif (1584 bytes)
LEVANDE HISTORISKA KANALER

segelb.jpg (11300 bytes)I EU-TERRA projektet Levande historiska kanaler ingår Göta kanal tillsammans med sex andra historiska kanaler i Frankrike (Canal des deux Mers), Belgien (Canal du Centre), Italien (Adda e Navigli) och Storbritannien (Forth & Clyde Canal, Crinan Canal, Caledonian Canal). Projektet leds av franska regionmyndigheten i Midi-Pyrenée, Toulouse. Övergripande syftet är att i samverkan med berörda kanalkommuner och länsstyrelser i berörda länder belysa värdet av att hålla historiska kanaler levande, vilken regional nytta man har av kanalmiljöerna, hur besökare och allmänhet värderar tillgången till kanalerna som kulturmiljöer m.m.

kanaler_viv.jpg (9876 bytes)Projektet är ett treårsprojekt som ska vara avslutat vid årskiftet 2000/2001. Göta kanalbolag AB, kanalkommunerna och kanallänen Västra Götalands län och Östergötlands län har uppdragit åt Linköpings universitet att genomföra den svenska delen av projektet. Flera av delprojekten har en ekonomisk inriktning som gäller kanal- besökares uppskattning av bruks- existens- och marknadsvärde. Andra har en kulturhistorisk inriktning. En ny kanalbibliografi och stora delar av de fantastiska kanalkartorna kommer läggs ut på Internet. En vägvisare för kulturturister i kanalkorridoren planeras. I maj 2000 kommer den svenska delen av EU-TERRA projektet att stå som värd för en europakonferens om kanalfrågor i Motala. Total omfattar projektet 31 miljoner kr varav ca 4 milj utgör den svenska delen.

Följande delprojekt ingår i den svenska delen:

      Vid Ekonomiska institutionen (projektansvarig: Jan Lindvall)

 1. Commercial Canal related activities and impacts on the regional economies.
 2. Impacts of Gotha Canal on real estate values.
 3. Estimate of the existence value of Gotha Canal.
 4. Estimate of the user value of Gotha Canal.
 5. Vid Institutionen för Tema Vatten (projektansvarig Ulrik Lohm)

 6. Gotha Canal and the Regional Trade and Industry.
 7. The Gotha Canal corridor and Culture Tourism.
 8. Gotha canal – the first infrastructure system.
 9. The cartography of Gotha Canal.
 10. Swedish Canal Bibliography.
 11. Customer analysis in Tourism marketing.