Historisk-geografiska data om Göta kanal

Årtal
1810 påbörjades byggnadsarbetena
1822 invigdes Västgötalinjen
1832 invigdes Östgötalinjen och hela Göta kanal

Längd
Från Sjötorp (Vänern) till Mem (Östersjön) är kanalen 190,5 km
varav 87,3 km utgörs av grävd och sprängd kanal.

Höjd
Högsta punkten är sjön Viken 91,7 m.ö.h. Viken försörjer kanalen med vatten.

Dimensioner
Farledsbredd i spängd kanal minst 24 fot (7,13 m)
Farledsbredd i grävd kanal minst 48 fot (14,26 m)
Kanalsidornas lutning högst 30 grader d.v.s. minst 26 m vid vattenytan
Vattendjup 10 fot (2,97 m).

Slussar
Totalt antal slussar 58 st., varav 21 st på Västgötasidan.
Slussarnas bredd i portöppningen 7,2 - 7,6 m.
Slussarnas längd mellan slussportarna är 120 fot (35,63 m). Undantag är Brunneby sluss 34,85 m och de tre slussarna närmast Östersjön som har måtten minst 130 fots (38,6 m) längd för skärgårdsflottans möjlighet att nå varvsdockan vid Söderköping.

Hamnanläggningar
Sammanlagd kajlängd 3,5 km.
Sjötorp, Lyrestad, Hajstorp, Jonsboda, Vassbacken, Tåtorp, Forsvik
Motala, Borenshult, Borensberg, Kungs Norrby, Malfors, Berg, Norsholm,
Snövelstorp, Söderköping, Mem.

Hamnar tillkomna i samband med järnvägsbyggandet
De största är Töreboda, L:a Björstorp (i Viken), Rödesund (Karlsborg), Motala verkstad och Mem.

Sveriges Blå Band
Tillsammans med Trollhätte kanal mellan Vänern och Kattegatt, invigd år 1800, fullbordades det 390 km långa Sveriges Blå Band mellan Stockholm och Göteborg. Trolhätte kanals längd är 84 km och ungefär hälften av den totala längden utgörs av Göta kanal.