Göm menyn
Files: Description Format
Fulltext PDF (requires Acrobat Reader)
   
Author: Alf Westelius
Title: Energirådgivning 2.0 – läge och möjligheter
Language: Swedish
Volume: 12
Issue: 1
Abstract: Denna rapport ger en bild av potential och förutsättningar för att utveckla former för energirådgivning som tyglar och kanaliserar den långa svansen, som tar ett steg mot att komplettera dagens expertbaserade energirådgivning med olika former av användargenererad information och rådgivning. Den har som ambition att utifrån forskningsrön och praktiska exempel väcka tankar om hur den statsfinansierade energirådgivningen skulle kunna röra sig i riktning mot web 2.0-former. Exemplet energirådgivning kan förhoppningsvis också väcka tankar avseende andra ämnesområden.
Publisher: Linköping University Electronic Press
Year: 2008
Available: 2008-11-20
No. of pages: 25
Series: Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online): 1401-9841

Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21