Göm menyn
Files: Description Format
Fulltext PDF (requires Acrobat Reader)
   
Author: Alf Westelius
Title: Vårdguiden och mina vårdkontakter. Elektronisk patientkontakt i sammanhang

Language: Swedish
Volume: 11
Issue: 1
Abstract: Denna rapport beskriver slutsatserna från en studie av Stockholms Läns Landstings satsning på elektronisk kontakt mellan invånare och vården. Rapporten bygger på kontakter med projektgruppen och projektägaren, vårdpersonal på vårdcentraler (intervjuer och enkäter), användningsstatistik ur systemet, seminarier med företrä­dare för andra svenska landsting, studium av websajter i utlandet, intervju med projektledaren för en intressant amerikansk satsning och med en svensk utvärderare av svenska företags kundtjänstef­fektivitet. Studien var en del i ett flerårigt forskningsprojekt med samarbete mellan landstinget och forskarna Mats Edenius, Han­delshögskolan i Stockholm och Alf Westelius och finansiering från VINNOVA och landstinget. Denna rapport är författad av Alf Westelius i maj 2004. Andra publikationer från projektet är Alf Westelius och Mats Edenius, Gaps between intended and actual use – turning problems into opportunities in health informatics. Inter­national Journal of Public Information Systems, (2006), Vol 2 (2). Tillgänglig på http://www.ijpis.net; Mats Edenius och Alf Westelius, E-service and Knowledge Formation: the Use of a Web-based E-Messaging System in HealthCare. Kapitel 1 i Managing Customer Relationships on the Internet, Angelika Lindstrand, Jan Johanson, Dharma Sharma (Red.), Elsevier, 2006, ISBN: 0-08-044124-6; samt Mats Edenius och Alf Westelius, Patients’ knowl­edge formations through a healthcare e-messaging system, Journal of Human Resource Costing & Accounting, 2004, Vol 8 (1) 21-34.
Publisher: Linköping University Electronic Press
Year: 2007
Available: 2007-11-27
No. of pages: 42
Series: Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online): 1401-9841

Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21