Centrala Soldatregistret

Soldatens namn
Släktnamn
Född
Död
Antagen
Avsked
Regemente
Kompani
Rote
Socken
Söktips