Göm menyn

Kyrkböcker från Östergötland 1629-1896

Visa information och sökhjälp

Söka i kyrkböckerna

Söksidan består av en sökruta med möjlighet att avgränsa sökningen genom att välja kön och/eller församling. Sökning i sökfältet är s.k. fritextsökning, en sökning på ett ord, del av ord eller en fras, där sökningen går igenom alla fält i samtliga längder och letar efter ett matchande ord, del av ord eller fras.

Kön: Valbara kön är okänt, man, kvinna och hermafrodit. Okänt är t.ex. om ett namn inte går att tyda och fastställa om det är ett kvinnligt eller manligt namn. Om det i källan står A.J Eklund och det i övrigt inte finns några andra uppgifter om t.ex. yrke eller giftemål m.m. anges könet som okänt. Notera att här används ordet hermafrodit eftersom det är angivet i originalkällan. Numera används begreppen intersexualism för personer med oklar könstillhörighet.

Församling: Om inte någon församling väljs kommer sökningen att ske i kyrkböckerna för samtliga 27 församlingar.

En fritextsökning på namn som innehåller orden: Johanna Charlotta visar alla poster där båda eller något av namnen förekommer någonstans i kyrkböckerna.

Sökning på: Johanna Charlotta 1863 alla poster med hela eller något av namnen samt årtalet 1863 där det förekommer.

Trunkering

Exempel 1: Johans* 187* visar alla poster som innehåller ord som börjar å Johans och årtal eller siffror som börjar på 187 t.ex. kan sidan 187 i en husförhörslängd komma med i sökresultatet.

Exempel 2: Kombinationen *mord mord. barnamord, sjelfmord.

Exempel 3: Vid sökning på yrken/titlar är trunkeringen särskilt lämpligt eftersom förkortningar av titel är vanligast förekommande: smed* visar t.ex. smeden, smeddräng, pistolsmed eller smedstugan.

Exempel 4: Änka kan även stavas med E i kyrkböckerna sök därför på ?nka

Trunkering kan användas i de fall man inte vet hur ett namn stavas i början eller slutet av ett namn, titel, boställe osv.

Ersättningstecken

Exempel 1: Lö?gren visar alla poster med stavningsvarianter som Löfgren eller Lövgren. Notera att även information som finns i husförhörslängdernas anmärkningsfält kommer med i sökresultatet om det finns en matchning.

Exempel 2: Sök på Lov?en för att hitta namn med eller utan e med accent t.ex. Lovén men även namn som Lovin kommer att visas i sökresultatet.

Exempel 3: Sökning på håll ? stygn visar ordkombinationen håll och stygn eller håll o stygn i dödbokens fält för dödsorsak. Ersättningstecknet kan även användas om man inte vet om ett namn stavas med V eller W.

Att tänka på…

Observera att uppgifter som födelsedatum och ålder, kan vara osäkra att söka på, i synnerhet längre tillbaka i tiden. Det beror på att längderna var mindre detaljerade i äldre tider men även prästerna kunde slarva med uppgifterna i böckerna. Säkrast söker man normalt med hjälp av för- och/eller efternamn.

Namn, hemvister o.d. kan skrivas på olika sätt kyrkböckerna, t.ex. Kristina kan stå som Stina, Maria som Maja, Per Olof kan stå som P.O. och så vidare. Det finns en mängd olika stavningsvarianter så testa så många varianter som möjligt.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31