Medicinhistoriska databasen

Provincialläkarbok

Medicinhistorisk databas har funnits i flera olika skepnader sedan 1997. Då togs det första initiativet av länsarbetsnämnden i Säter. Utbildningscentrum i Dalarna lade grunden till en textdatabas med provinsialläkarnas årsberättelser som utgångspunkt. Initiativet togs på arbetsmarknadspolitiska grunder och avsikten var framför allt att tillhandahålla möjligheter för långtidsarbetslösa att höja sin datorkompetens och återkomma till arbetslivet. Deras arbete ger forskarsamhället möjlighet att studera en stor mängd dokument utan att slita på originalen och utan att resa långa sträckor till arkiven. Så småningom utvecklades idén och 1999 upptogs också ett samarbete med ArkivData i Norrköping.

Sedan 1997 har samarbetet med Arkion och Säter upphört. Sommaren 2002 fördes Medicinhistorisk databas över till Umeå Universitet. Åren 2004 och 2005 stod databasen stilla av ekonomiska skäl och 2006 togs databasen åter i drift med ny huvudman. Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) vid Linköpings universitet ansvarar även för driften. Leverantörer av arkivmaterialet har varit Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena och Regionarkivet i Östergötland. Registrering av nytt material upphörde i februari 2012 då ArkivData i Norrköping lades ned. Levererat data kommer att publiceras löpande så snart materialet har gåtts igenom.

Projektets övergripande syften är:

För Linköpings universitet tillkommer:

Sök i databasen >>>