Open Access, longitudinella databaser

De databaser som LiU E-Press publicerar är i huvudsak longitudinella databaser för forskning. Andra typer av databaser förekommer som kan vara kopplade till en avhandling eller artikel publicerad på LiU E-Press hemsida.

Bergstingsprotokoll för Åtvidaberg Östergötland

Böteslängd för Linköping och Norrköping

Centrala Soldatregistret

Ecclesia Linkopensis

Fångrullar för Linköpings kronohäkte, Norrköpings fångvårdsanstalt och Norrköpings spinnhus

Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas

Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007

Materialbiblioteket / Material Realisation Laboratory

Medicinhistoriska databasen

Norrköpings Poliskammare

Statens Offentliga Utredningar (SOU)

Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor

För information hur vi kan hjälpa Dig med att publicera en databas, kontakta Peter Berkesand.