Bilddatabas

Bilddatabasen är en demonstrationsdatabas och en enklare prototyp av en bilddatabas för sökning av bilder av en viss färg i en databas innehållande 126604 bilder. Bilderna är lågupplösta och har tillhandahållits av Matton AB i Stockholm. Se den textbaserade originaldatabasen innehållande mer än 235000 bilder.
   Databasen är skriven av Linh V. Tran i mars 2002 och är en del av hans doktorsavhandling, framlagd vid Institutionen för teknik och naturvetenskap. Avhandlingen är elektroniskt publicerad vid Linköping University Electronic Press. För ytterligare information om databasen, kontakta Reiner Lenz.

Till databasen >>>