Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas 1516-

RegistreringBaltzar von Platen

Göta och Trollhätte kanals bibliografiska databas innehåller publikationer från vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, skönlitterära verk, kapitel i böcker, reseskildringar, utredningar, betänkanden, olika myndighetshandlingar, artiklar ur veckopressen och dagstidningar med mera samt ett femtiotal kartreferenser. Gemensamt för alla dessa olika publikationer är att de på ett eller annat sätt handlar om Göta- eller Trollhätte kanal, där publikationer rörande Göta kanal dominerar.
   Originalet till materialet i databasen är hämtat från förste bibliotekarie Christina Brages arbete Några av Sveriges kanaler i litteraturen. Svenskt och internationellt (Bibliografi) publicerad 2001 i serien Göta kanal – forskning från Linköpings universitet.
   Förutom den svenska utgivningen återfinns här publikationer på de mest förekommande språken i Europa även om engelskan är det mest förekommande.
Slusstrappa vid Bergs Slussar, Östergötland   Den bibliografiska databasen har inte ambitionen att vara fullständig men täcker en ganska stor del av den svenska produktionen om de båda kanalerna.
   Databasen kommer att fyllas på med äldre material som ännu inte är registrerat samt nytt material i takt med utgivningen.
   Alla publikationer är återgivna i original, vilket innebär att de tidiga bidragens eventuella stavfel finns kvar samt i förekommande fall är de skrivna på svenska med gammaldags stavning.
    Insamlandet av detta material har skett med hjälp av litteratursökningar både i internetbaserade databaser, tryckta källor, kryptobibliografier (kryptobibliografier = dolda bibliografier som ingår i andra verk, t.ex. översikter av olika slag), referenslistor, internetsökningar i övrigt m.m.
    ArkivData i Norrköping har skött registreringen och Linköpings universitet ansvarar för kvalitén. Databasen innehåller 11 837 poster och omfattar för närvarande åren 1516 och uppåt. Databasen kommer att kompletteras vartefter ny litteartur ges ut.

Se även Göta kanal – en linje genom historien som är en internetpublikation med kanalfakta, kartor, bilder och länkar.

I databasen finns uppgifter registsrerade om:

Sök i databasen >>>