Göm menyn

Creative Commons

LiU E-Press publicerar enligt Open Access (fritt tillgängligt), vilket betyder, att alla publikationer på LiU E-Press är fritt tillgängliga för vem som helst med en internetuppkoppling. Open Access betyder att läsaren kan ladda ned ett dokument men ytterligare spridning och användande av ett arbete måste förtydligas. Begreppet Open Access, är dock inte riktigt tydligt vad en läsare kan göra med ett dokument publicerat på LiU E-Press. Författaren äger upphovsrätten och häri ligger en oklarhet. För att undvika detta problem används ofta Creative Commons licensiering. Creative Commons licenser används flitigt, främst för musik, video och dokument, för att precisera vad en användare (vanligen en läsare inom den akademiska världen) kan göra med ett dokument.

Det finns ett antal olika Creative Commons licenser, där varje licens innehåller olika nivåer av vad som är tillåtet och vad användaren kan göra med ett arbete. Den mest flexibla licensen är den som hänvisar till erkännande-licens. Under denna licens kan en användare läsa, distribuera, bearbeta och till och med sälja ett arbete (eller delar av det) under förutsättning att man anger och ger ett erkännande till vem som är den ursprungliga författaren. Creative Commons-licensiering är viktigt för att klargöra vad som är tillåtet och inte tillåtet för dem som använder sig av dokument på internet. LiU E-Press har beslutat att rekommendera författarna att använda Erkännande icke-kommersiell-licensen som tillåter användarna att distribuera och bearbeta arbetet, men inte för kommersiellt bruk utan den ursprungliga författarens tillstånd.

Flera tidskrifter använder Creative Commons för att tydligt visa vad som är tillåtet och inte tillåtet med publikationen som t.ex.

Se även sidan Who Uses CC?Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2018-08-06